home-image Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest jednym z czterech głównych programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe Życie”. Propaguje działania zmierzające do poprawy jakości, atrakcyjności i skuteczności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Zmierza do poprawy konkurencyjności europejskiego rynku pracy przez pomoc obywatelom Unii Europejskiej w zdobywaniu nowych umiejętności, wiedzy i kwalifikacji. Promuje też innowacje i udoskonalenia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wszelkie wysiłki zmierzające do ich uatrakcyjnienia w oczach potencjalnych użytkowników. Wspiera wymianę wiedzy, innowacji oraz doświadczeń pomiędzy poszczególnymi uczestnikami sektora kształcenia i szkolenia zawodowego.

projekty

 

    Staż Technikum Hotelarstwa w Wielkiej Brytanii

    Staż Technikum Żywienia w Hiszpanii 


   

informacje

zdjęcia i filmy