Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Społeczny


POWER VET 
 POWER VET Hiszpania Malta

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

         
        

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 18   39-400 Tarnobrzeg

tel. 158225557     zsrtbg@wp.pl       www.rolnik.tbg.net.pl

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - KONKURS 2015

     W 2015 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu uczestniczył w projekcie pod wyżej wymienionym tytułem składając wniosek o nazwie "Staże w branży turystycznej i transportowej w Unii Europejskiej". Projekt jest finansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
     Najważniejszym efektem stażu jest sprawdzenie się i zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy. Młodzież poznaje przy tym kulturę i zwyczaje krajów, w których pracuje. Staż umożliwia doskonalenie znajomości języka angielskiego i poznanie podstaw języka hiszpańskiego i maltańskiego.
     Uczestnikami stażu są uczniowie technikum ekonomicznego, hotelarstwa, spedycji i logistyki. Pracują w firmach branży hotelarskiej, spedycyjnej, handlowej i gastronomicznej.
Po zakończeniu praktyki otrzymują certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności zawodowe i językowe.
     W 2016 r. nasi uczniowie odbywali staże na Malcie i w Hiszpanii
.

Opis projektu [pdf]