Podsumowanie projektu


Podsumowanie projektu projektu – artykuł w Echu Dnia

Relacja TV Wisła

 

W sumie w projekcie „Bogaci w doświadczenie zawodowe- atrakcyjni na rynku pracy” wzięło udział 48 uczniów klas 3 i 4-tych.

Uczniowie przed wyjazdem przeszli kursy przygotowujące do wyjazdu: z języka angielskiego i hiszpańskiego (po 30 godzin) oraz kursy: bhp, pedagogiczny, kulturoznawczy. Podczas pobytu w Hiszpanii odbyli 20 godzin kursu języka hiszpańskiego. W ramach zajęć kulturoznawczych uczniowie zwiedzili Sewille, w tym słynny pałac Alkazar, uczestniczyli w pokazie flamenco, a także odbyli wycieczki całodniowe do: Malagi, Grenady, Kordoby, Kadyksu, Taviry.

W efekcie odbycia stażów nasi uczniowie między innymi:

  • Zdobyli konkretne umiejętności zawodowe
  • Mieli okazję doświadczyć planowania i przygotowań do podróży samolotem
  • Zdobyli doświadczenia pracy w innym kraju i w międzynarodowym zespole
  • Poprawili swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego oraz poznali podstawowe i branżowe słownictwo hiszpańskie
  • Nauczyli się radzić sobie i przemieszczać się w nowym terenie
  • Otworzyli się na inną kulturę
  • Zdobyli pewność siebie
  • Nauczyli się zarządzać czasem wolnym
  • Zdobyli kompetencje personalne związane z autoprezentacją
  • Byli zobowiązani do respektowania norm i ustaleń na każdym etapie realizacji projektu oraz do brania odpowiedzialności za swoje decyzje

Udział w stażu dla każdego uczestnika był zupełnie bezpłatny.

Dziękujemy wszystkim, którzy śledzili przebieg stażów w mediach społecznościowych.

Mamy nadzieję, że zdobyte w projekcie doświadczenie naszych uczniów przełoży się w przyszłości na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy, a tym samym da im szansę na dobre zatrudnienie.

Zespół koordynatorów projektu Erasmus+