Szkolny zespół projektowy


Szkolny zespół projektowy stanowią panie:

  • Sylwia Szlachetka
  • Swietłana Siudzińska
  • Urszula Szczytyńska
  • Halina Zbyrad

W przygotowaniach uczniów do wyjazdu na staże wezmą udział również inni nauczyciele z ZSP2 lub – w miarę potrzeb- spoza naszej szkoły.

Szczegóły będą publikowane w toku realizacji projektu.