Redakcja strony


Stronę projektu prowadzi pani Halina Zbyrad.

Zdjęcia na stronie pochodzą z archiwum szkolnego (z poprzednich wyjazdów na staże).

Współautorami strony są uczestnicy projektu, którzy dostarczyli swoje zdjęcia, prezentacje lub inne materiały, upowszechniające rezultaty projektu.