III tura wyjazdów – Sevilla luty 2019


Obejrzyj album na Facebooku ze zdjęciami z przebiegu staży w Sewilli

Zobacz filmy prezentujące doświadczenie stażystów

 

08.03.2019

Prezentacje ze staży


05.03.2019

Film przedstawiający staże i czas wolny stażystów 3 tury

29.02.2019

Słowniczki hiszpańskie stażystów

1 część – Dzień roboczy

2 część – Dzień wolny od pracy

19.02.2019

17.02.2019

10.02.2019

09.02.2019

Stażyści Erasmus+ wyruszyli do Sewilli po doświadczenie zawodowe.

5.01.2018

Odbyło się zebranie z rodzicami uczestników. Stażyści podpisali porozumienia o realizacji programu stażu.

20.12.2018

Uczestnicy projektu Erasmus+ „Bogaci w doświadczenie zawodowe- atrakcyjni na rynku pracy” zanieśli świąteczne pocztówki do firm, z którymi szkoła współpracuje w ramach organizowania praktyk zawodowych”

07.11.2018

Odbyły się rozmowy przyszłych stażystów z organizatorem staży z instytucji przyjmującej Euromind, w czasie których stażyści przedstawili swoje preferencje odnośnie miejsc stażowych, a także określili, czego chcieliby się nauczyć w czasie staży.

26.09.2018

Uczniowie opracowali swoje CV w języku angielskim, które pomoże koordynatorowi staży w Hiszpanii, znaleźć dla nich odpowiednie miejsce staży.

 

25.09.2018

Trwają kursy przygotowawcze z języka angielskiego.

 

17.09.2018

Grupa młodzieży wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymała materiały pomocnicze do kursów – materiały biurowe i pendrive’y.