Rozpoczęła się rekrutacja na III turę stażów w Hiszpanii


Dokumenty na III turę rekrutacji do pobrania

Deklaracja udziału

formularz_rekrutacyjny

REGULAMIN STAŻU

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania + 2 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

Uczniów zainteresowanych wyjazdem na staż zawodowy do Hiszpanii prosimy o pobranie i wydrukowanie powyższych dokumentów.

  1. Proszę zapoznać się dokładnie z treścią każdego dokumentu.
  2. Dokumenty: zakres danych wraz z dwoma oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, regulamin stażu oraz deklaracja udziału powinien podpisać czytelnie, po zapoznaniu się z każdym z nich,  uczeń oraz jego rodzic/ opiekun prawny. Proszę nie wpisywać danych na dokumencie  zakres danych!!!
  3. Dokument: formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnym pismem drukowanym, ręcznie lub z pomocą komputera, a następnie podpisać czytelnie (uczeń i rodzic/ opiekun prawny).
  4. Łącznie powinno być 6 dokumentów z 1 zdjęciem. Zdjęcie (takie jak do dowodu lub legitymacji) proszę dołączyć, ale nie przyklejać.
  5. Do  rekrutacji nie jest konieczne posiadanie paszportu. Uczniowie zakwalifikowani na staż będą zobowiązani wyrobić paszport przed wyjazdem.
  6. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22 czerwca 2018 do godziny 8.30.

Rozmowy kwalifikacyjne na III turę stażów zawodowych w Sevilli odbędą się 25 czerwca od godziny 8.00.

Jednocześnie informujemy, że przewidywany termin wyjazdu II grupy uczniów to 10.02.2019 – 02.03.2019

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

Regulamin rekrutacji na staże do Hiszpanii 

Dodatkowych informacji udzielają panie: S.Siudzińska, U.Szczytyńska, H.Zbyrad.