Jest skierowany do:

  • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;

  • szkół określonych przez państwa członkowskie;

  • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;