Kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Hotelarstwa

Technikum Spedycji

Technikum Żywienia i Usług

    Gastronomicznych

 

Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Pracy "Kuźnia"

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Erasmus+

 

 

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "TarSoDzik" Sp. z o.o.

Szkolna Firma Symulacyjna

 

 

 

 

 

Pomysł utworzenia szkolnej firmy symulacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu powstał w gronie nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w 2004 r. Inspirowany był potrzebą doskonalenia umiejętności praktycznych uczniów Technikum Ekonomicznego i Technikum Agrobiznesu.
Metoda nauczania z wykorzystaniem przedsiębiorstw symulacyjnych znana jest w dydaktyce od dawna. Jej istotą jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje, czy to biurowe, czy to handlowe lub turystyczne itp. są identyczne z pracami prawdziwej firmy, z wyjątkiem konkretnych towarów i pieniędzy. Towar i pieniądz chociaż pozostają fikcyjnymi przedmiotami, to jednak stanowią podstawę wszystkich rzeczywistych operacji biurowych. Ale i pod tym względem praca biurowa w firmach symulacyjnych niewiele lub prawie w ogóle nie różni się od prac biurowych prawdziwego przedsiębiorstwa, w których pracownicy biurowi nie mają bezpośredniego kontaktu z towarami i pieniędzmi lecz jedynie poprzez różnego rodzaju formularze, dokumenty, kwity kasowe, inwentarze lub księgi rachunkowe, względnie tylko za pośrednictwem komputera1).
W naszej szkole powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o charakterze produkcyjno - handlowym, zajmująca się wytwarzaniem i sprzedażą soków owocowych. Bazą surowcową są produkty Gospodarstwa Pomocniczego szkoły oraz gospodarstwa ogrodnicze okolicznych producentów. Majątek firmy stanowią w części obiekty gospodarcze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, który jest udziałowcem spółki. Biuro mieści się przy ulicy Sandomierskiej 12, w budynku Technikum Ekonomicznego. W strukturze spółki znalazły się stanowiska pracy dyrektora, sekretarki, głównej księgowej, magazyniera, specjalisty ds. ubezpieczeń, finansów i marketingu. Uczniowie pracują 1 dzień na każdym stanowisku, wykonując przygotowane na ten czas zadania. Korzystają z dokumentacji prawnej, wzorów i szablonów dokumentów, programów komputerowych i internetu oraz materiałów pomocniczych opracowanych w formie prac dyplomowych przez starszych kolegów. Pracę biura wspomaga lokalna sieć komputerowa i nowoczesne środki komunikacji z otoczeniem.
 Firma Symulacyjna
TarSoDzik istnieje dzięki zaangażowaniu i determinacji nauczycieli pod kierunkiem z-cy dyrektora pani mgr inż. Grażyny Frańczyk oraz ogromnemu wkładowi pracy i pomysłów uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego i Technikum Agrobiznesu roku szk. 2004/2005. Wysiłek wniesiony w jej organizację z pewnością przyniesie pożądane efekty w postaci lepszego przygotowania do zawodu ekonomisty. Ocena dotychczasowej pracy młodzieży pozwala już teraz dostrzec korzyści wychowawcze: odpowiedzialność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, poszukiwanie źródeł informacji, współdziałanie, samokontrola, punktualność. Praktyki spotkały się również z pochlebnymi opiniami samych uczniów.
W planach rozwoju firmy przewiduje się nawiązanie współpracy z innymi szkolnymi i akademickimi przedsiębiorstwami symulacyjnymi.
                                                                                                                    
(
twórcy firmy - uczniowie klasy V Technikum Ekonomicznego)

 

1) M. Olech - Klonecka: Firma symulacyjna - geneza, organizacja, wyd. CKU Zielona Góra, 1997r.

 

 

 Uczniowie tworzący firmę symulacyjną:

 

Tomasz Małek
Paweł Byczek
Grzegorz Szcześniak - komputeryzacja firmy
Łukasz Krawiec         - Komputeryzacja fimry
Wojciech Mrozik
Dariusz Paź
Ireneusz Kościak
Jarosław Stadnik
Sebastian Ciejka
Piotr Grazda
Anna Świątek
Ewelina Ogorzałek
Małgorzata Wacławczyk
Agnieszka Pietranis
Ilona Matug
Anna Mazur
Agnieszka Kalita
Agnieszka Barszcz
Dorota Łuczycka
Anna Sojka
Magdalena Burghardt
Julita Tryka
Małgorzata Pałka
Katarzyna Świrk
Anna Reczek
Monika Borowska      - organizacja stanowiska pracy dyrektora
Anna Bogacz             - organizacja stanowiska pracy dyrektora
Katarzyna Janowska  - organizacja sekretariatu
Iwona Kozioł             - organizacja sekretariatu 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557   

zsrtbg@wp.pl