Kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Hotelarstwa

Technikum Spedycji

Technikum Żywienia i Usług

  Gastronomicznych

 

Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Pracy "Kuźnia"

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Leonardo da Vinci

 

 

Program Leonardo da Vinci jest jednym z czterech głównych programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe Życie”. Propaguje działania zmierzające do poprawy jakości, atrakcyjności i skuteczności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Zmierza do poprawy konkurencyjności europejskiego rynku pracy przez pomoc obywatelom Unii Europejskiej w zdobywaniu nowych umiejętności, wiedzy i kwalifikacji. Promuje też innowacje i udoskonalenia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wszelkie wysiłki zmierzające do ich uatrakcyjnienia w oczach potencjalnych użytkowników. Wspiera wymianę wiedzy, innowacji oraz doświadczeń pomiędzy poszczególnymi uczestnikami sektora kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

 

2013-09-30 MJ

 

Angielski podwieczorek

 

Uczniowie klas hotelarskich, którzy w lipcu tego roku odbyli miesięczny staż w Wielkiej Brytanii przygotowali typowy angielski podwieczorek, podczas którego zdali relację z odbytych praktyk.

Opowiedzieli o swoich doświadczeniach i nowych umiejętnościach uzyskanych podczas pracy za granicą, podzielili się wspomnieniami z miejsc, które zwiedzili.

Podwieczorek, własnoręcznie przygotowany przez stażystów, był próbką zarówno nowych umiejętności kulinarnych jak i organizacyjnych, których wymagało przygotowanie takiej imprezy.

Spotkanie, było jednocześnie podsumowaniem rocznego projektu realizowanego przez naszą Szkołę w ramach programu Leonardo da Vinci pt. „Staże w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej Unii Europejskiej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki funduszom z tego projektu dwie 16-osobowe grupy młodzieży z naszej szkoły mogły zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

Gościem honorowym podwieczorku był  Z-ca Naczelnika wydziału edukacji, zdrowia, kultury i sportu p. Marek Łysiak, który wraz z Dyrektorem Szkoły p. Markiem Szczytyńskim oraz koordynatorem projektu p. Ewą Brzozowską wręczyli stażystom dokumenty Europass Mobility, potwierdzające zdobyte podczas praktyk umiejętności.

Mamy nadzieję, że beneficjenci projektu  wyposażeni w ten honorowany w całej Unii Europejskiej dokument jak i doświadczenie zawodowe bez problemu zdobędą wymarzoną pracę w swoim zawodzie.

 

2013-06-14 EB

Technikum Żywienia poleca:

 

tortilla - danie kuchni hiszpańskiej

 

Publikujemy cykl prezentacji przygotowania napojów i potraw hiszpańskich opracowany przez uczniów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Przepisy kulinarne są efektem pobytu uczniów w Hiszpanii na stażu zawodowym w ramach projektu Leonardo da Vinci „Staże w branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej w Unii Europejskiej”.

pobierz przepis

 

2013-09-20 EB

Staż Technikum Hotelarstwa w Wielkiej Brytanii

 

Zapraszamy do obejrzenia pokazu wideo z pobytu naszych uczniów na stażu zawodowym w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

2013-07-02 BD

Staże naszych kolegów w Wielkiej Brytanii

 

Odwiedź szkolny profil na Facebook i obejrzyj aktualne zdjęcia naszych uczniów odbywających staż zawodowy w Wielkiej Brytanii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2013-03-14 EB

Powrót ze stażu w Salamance

 

 

Po miesięcznym stażu zawodowym w Hiszpanii powróciła do kraju pierwsza grupa naszych uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Hotelarstwa.

 Zespół 16 osób wraz z opiekunami p. Ewą Brzozowską, nauczycielką j. angielskiego i p.Sabiną Dyjak, nauczycielką przedmiotów zawodowych przebywał w Salamance realizując projekt Leonardo da Vinci-  Mobilność IVT - Praktyki zawodowe dla młodzieży uczącej się - pt  „Staże w branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej w Unii Europejskiej”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Celem projektu było umożliwienie młodym ludziom zdobycia doświadczenia zawodowego     i praktyki w zawodach gastronoma oraz hotelarza na europejskim rynku pracy.

Uczniowie pracowali w zakładach gastronomicznych oraz hotelach i pensjonatach, gdzie oprócz zdobywania szlifów zawodowych, doskonalili także swoje umiejętności językowe. Był to swoisty egzamin z dorosłego życia, z dala od domu i rodziców, w obcym kulturowo środowisku i kraju. 

Uczestnicy stażu zyskali wiele nowych umiejętności i wiadomości co z pewnością zaowocuje w przyszłej pracy.  Miesiąc spędzony za granicą dodał im wiary we własne siły i pewności siebie. Uczniowie poznali nowy kraj, jego kulturę i obyczaje, poznali hiszpańską kuchnię nawiązali nowe znajomości a nawet przyjaźnie. Z przyjemnością informujemy, że pracodawcy doceniali fachowość, pracowitość i sporą wiedzę naszych uczniów, a niektórzy nawet zaproponowali im współpracę w przyszłości.

Życzymy dalszych sukcesów w nauce i karierze zawodowej.

 

2013-02-06 AD

Nasi koledzy na praktyce w Hiszpanii

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła realizuje w tym roku szkolnym projekt Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”, „Staże w branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej  w Unii Europejskiej”.

Celem projektu jest wsparcie uczestników w rozwijaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w różnych krajach Unii Europejskiej. Ma też na celu doskonalenie branżowego języka angielskiego i hiszpańskiego oraz metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w przyszłości w poszukiwaniu zatrudnienia, bądź założenia własnej firmy.

W dniu 3 lutego 2013r., w ramach projektu uczniowie Technikum Hotelarstwa i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wyjechali na 4-tygodniowe staże do restauracji i zakładów gastronomicznych w pięknym mieście Salamanca, położonej w północno-zachodniej Hiszpanii.

Pod koniec roku szkolnego na uczniów czeka jeszcze wyjazd na staż w hotelach w Wielkiej Brytanii.

Trzymamy kciuki za udany wyjazd uczniów i ich opiekunów: Pani Ewy Brzozowskiej i Pani Sabiny Dyjak.

 

 

 

2012-12-17 EB

Staże naszych uczniów w  Unii Europejskiej

PROGRAM: „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Program Leonardo da Vinci

 

Tytuł projektu: „Staże w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej  w Unii Europejskiej”

Termin realizacji: 01.12.2012 r. – 30.09.2013 r.

Kwota dofinansowania: 97 490 €

Partnerzy projektu:

 - Hiszpania: Tellus Group- Salamanka

- Wielka  Brytania: Tellus Group- Plymouth

Uczestnicy projektu:

Grupa hotelarzy: 16 uczniów Technikum Hotelarstwa

Grupa gastronomów: 16 uczniów  Technikum Żywienia  i Gospodarstwa Domowego

Cele i założenia projektu: Odbycie czterotygodniowych staży przez uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, w hotelach w Anglii oraz technik  żywienia i gospodarstwa domowego w restauracjach i zakładach gastronomicznych w Hiszpanii w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych. Podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego; podniesienie kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji językowych uczestników projektu, zwiększenie szans na zaistnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy dzięki umiejętnościom i doświadczeniom zdobytym w wyniku udziału w projekcie, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów krajów partnerskich; wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym.

Działania w ramach projektu:
- rekrutacja uczestników projektu;
- przygotowanie językowe – przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego dla uczestników projektu, zakup słowników;
- przygotowanie kulturowe;
- przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – zajęcia z pedagogiem oraz psychologiem;
- odbycie staży – praktyka zawodowa, wycieczki pozwalające poznać kraj partnerski, odpowiednio kurs języka angielskiego lub hiszpańskiego
- przygotowanie raportów z realizacji projektu;
- podsumowanie staży – spotkanie uczestników projektu z dyrekcją szkoły, opiekunami staży wychowawcami.

Rezultaty: Odbycie przez uczestników projektu czterotygodniowej, praktyki zawodowej w formie staży w hotelach w Anglii oraz zakładach gastronomicznych w Hiszpanii. Wzrost umiejętności zawodowych i językowych uczestników staży oraz pewności siebie i predyspozycji do funkcjonowania na europejskim rynku pracy.

Promocja: Zamieszczanie informacji o działaniach w ramach projektu w prasie oraz na stronie internetowej szkoły www.zsrtbg.republika.pl oraz ekspozycje stałe w budynku szkoły; promocja projektu podczas konferencji nauczycieli, rad pedagogicznych, promocji szkoły w gimnazjach oraz wśród lokalnych przedsiębiorców.

 

2011-12-14 EB

Leonardo da Vinci

SEMINARIUM KONTAKTOWE W GRONINGEN

- LISTOPAD 2011

 

W listopadzie 2011r. wzięliśmy udział w seminarium kontaktowym programu Leonardo da Vinci w Groningen w Holandii zorganizowanym przez Agencję Narodową Holandii. Było to spotkanie przedstawicieli szkół o profilu zawodowym, przedsiębiorstw, oraz organizacji pozarządowych, w celu nawiązania partnerskiej współpracy oraz wypracowania wspólnych projektów Leonardo da Vinci. Naszą szkołę reprezentowała p. Ewa Brzozowska, nauczycielka j. angielskiego. Podróż zaowocowała pomysłem na nowy projekt w zgranym międzynarodowym zespole. Nasi partnerzy to Estonia, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Holandia i Turcja.

 

2012-12-17 EB

Staże naszych uczniów w  Unii Europejskiej

PROGRAM: „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Program Leonardo da Vinci

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu powołał komisję do spraw rekrutacji uczestników projektu „Staże w branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej w Unii Europejskiej”  w ramach programu Leonardo da Vinci 2012 w składzie:

1. Ewa Brzozowska – szkolny koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego

2. Małgorzata Motyka – pedagog

3. Sabina Dyjak – nauczyciel przedmiotów zawodowych

4. Małgorzata Pacześniak – wychowawca klasy III TH

 

Lista uczniów zakwalifikowanych na praktyki zagraniczne:  

 

Hiszpania

W. Brytania

 1. Burdzel Klaudia

 2. Czechura Natalia

 3. Garboś Ewelina

 4. Hanecka Mariola

 5. Jońca Monika

 6. Kobylarz Karolina

 7. Kozioł Katarzyna

 8. Kryca Angelika

 9. Lis Anna

 10. Nowak Paweł

 11. Piela Sebastian

 12. Robak Sylwia

 13. Rożnowska Katarzyna

 14. Szklarz Kuba

 15. Walicka Marta

 16. Zięba Justyna

 

Lista rezerwowa:

1. Żurek Karolina

 1. Błasiak Klaudia

 2. Dryka Agata

 3. Faryniarz Anna

 4. Gortych Natalia

 5. Janik Małgorzata

 6. Jurkowska Barbara

 7. Kosiorowska Dominika

 8. Kosztur Magdalena

 9. Lis Agata

 10. Surowiec Damian

 11. Szpunar Iwona

 12. Ślęzak Karolina

 13. Trościńska Angelika

 14. Tyra Michał

 15. Wawrzkiewicz Marlena

 16. Wrona Joanna

 

Lista rezerwowa:

1. Ślusarz Paulina

 

2012-09-04 EZ

STAŻE w WIELKIEJ WIELKIEJ BRYTANII
i HISZPANII

 

OGŁOSZENIE

 dla uczniów Technikum Hotelarstwa i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu ogłasza nabór uczniów klas drugich, trzecich i czwartych Technikum Hotelarskiego oraz Technikum Żywienia  i Gospodarstwa Domowego na staże w hotelach w Wielkiej Brytanii i zakładach gastronomicznych w Hiszpanii.

Staże odbędą się w ramach projektu pt. „Staże w branży gastronomicznej, turystycznej
i hotelarskiej w Unii Europejskiej”, który jest realizowany w programie Leonardo da Vinci.

Projekt zakłada odbycie 4- tygodniowych staży w lutym 2013r. i czerwcu 2013r.  przez 32 uczniów
w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Koszty podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia, przygotowania kulturowo-językowego pokrywane są z funduszy Komisji Europejskiej.

 Uczniowie chcący odbyć staż za granicą proszeni są o zgłaszanie się w terminie

04.09.2012 r. - 10.09.2012 r.

do koordynatora projektu – Ewy Brzozowskiej.
  Wybór uczestników odbywa się zgodnie z poniższą punktacją:
  1. Badanie kompetencji językowych:

 •  rozmowa w języku angielskim:

8 – 10 pkt. – prawie bezbłędna komunikacja, drobne błędy, które nie zakłócają toku wypowiedzi;

5 –7 pkt. - prawidłowa wymowa, sporadyczne błędy, które tylko nieznacznie zakłócają komunikację;

3 – 4 pkt. – duża ilość błędów w znacznym stopniu utrudniających zrozumienie;

1 – 2 pkt. – znajomość języka angielskiego na poziomie praktycznie uniemożliwiającym porozumiewanie się.

 • ocena semestralna z języka angielskiego:

celujący – 4 pkt.

bardzo dobry – 3 pkt.

dobry – 2 pkt.

dostateczny – 1 pkt.

 2. Umiejętności zawodowe:

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych pomnożona przez dwa daje określoną ilość punktów.
Np. średnia 4,1 – uczeń otrzymuje 4,1 2 = 8,2 pkt.

 3. Predyspozycje psychiczne:

Test przeprowadzony przez pedagoga, badający odporność na stres, umiejętność adaptacji i zdolność do pracy w zespole.
Uczeń może otrzymać 2 – 8 pkt.

Zakwalifikowani zostają uczniowie z największą liczbą punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje kryterium dodatkowe – opinia wychowawcy klasy na temat zachowania ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557    budynek przy ul. Jasińskiego 158225573

zsrtbg@wp.pl