Kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Hotelarstwa

Technikum Spedycji

Technikum Żywienia i Usług

  Gastronomicznych

 

Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Pracy "Kuźnia"

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Erasmus+

 

 

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WITAMY NA STRONIE SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

 

 Znajdziecie tutaj:

 • informacje o konkursach

 • informacje o Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

 • wykaz aktualnych członków szkolnego koła LOP

 

 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY

Opiekun koła

  mgr inż. Zofia Motyka

 

Cel Ligi Ochrony Przyrody

 

 1. Kształtowanie wrażliwości człowieka, szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenie jej umiłowania. 

 2. Zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 

 3. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego, a w szczególności:
      a) utrzymanie procesów technologicznych i stabilności ekosystemów
      b) zachowanie różnorodności biologicznej
      c) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, grzybów i zwierząt
      d) ochronę terenów zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochronę drzew i krzewów
      e) ochronę krajobrazu 

 4. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć, pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju. 

 5. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody. 

 6. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej. 

 7. Popularyzowanie humanitarnego stosunku do przyrody ojczystej i prowadzenia obserwacji przyrodniczych. 

 8. Kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do przyrody i wyrabianie nawyków umiejętnego chronienia jej, wymaga rozwijania pozalekcyjnej działalności uczniów, w ramach której mogą być realizowane zagadnienia związane z ochroną przyrody.

 

 

 

Konkurs fotograficzny                
"Wyszukujemy dzikie wysypiska śmieci" 
          

 

                    

 

 

 

 

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej           

 

 

Celem Olimpiady Ekologicznej jest:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego

 • budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

 • wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia

 • podejmowanie inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi.

 Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią a także z ochroną i kształtowaniem środowiska. Nacisk kładzie się na wiedzę z następujących dziedzin:

 • ekologia klasyczna

 • wody i ich ochrona

 • gleby i ich ochrona

 • gospodarka rolna i leśna

 • żywność i zdrowie

 • ochrona przyrody

 • powietrze i jego ochrona

 • gospodarka odpadami

 • hałas, wibracje, promieniowanie i ochrona przed nimi

 

                    

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557

zsrtbg@wp.pl