Kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Hotelarstwa

Technikum Spedycji

Technikum Żywienia i Usług

    Gastronomicznych

 

Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Pracy "Kuźnia"

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Erasmus+

 

 

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona zawiera materiały dydaktyczne przeznaczone dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu


Pracownia techniki biurowej


Systemy kancelaryjne

Obieg dokumentów

Instrukcja kancelaryjna z RWA - przykład

Rzeczowy Wykaz Akt - przykład

Redagowanie pism

Układ pism

Dokumentacja kadrowa

Jak napisać list motywacyjny

 

 

Obsługa informatyczna w hotelarstwie

 

Redagowanie pism

Hotelowe systemy informatyczne

 

 

 


Informatyka
 

Budowa obrazu rastrowego i wektorowego

Wykonywanie i przetwarzanie fotografii

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Opracowania dydaktyczne nauczycieli

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

 

Tytuł:     

Praca z uczniem zdolnym

Układanie jadłospisów

Ewidencja operacji gotówkowych...

Obrót zasobami majątku trwałego

Istota i przyczyny operacji gospodarczych

Sprawdzian z rachunkowości

Opis projektu Dokumentacja zakładania firmy

Program zajęć pozalekcyjnych z koszykówki

Program zajęć pozalekcyjnych z pływania

Plasowane zbicie piłki po wystawieniu przez partnera

Odbicia piłki sposobem oburącz górnym

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy IV TŻ

Plan pracy nauczyciela wf - siatkówka 

Plan pracy nauczyciela wf - tenis stołowy

Słownictwo o ograniczonym zasięgu

Obrona biznesplanu - konspekt lekcji

Ścieżka dydaktyczna EDUKACJA EKOLOGICZNA

Making arrangements-writing emails

Podsumowanie nauki o odżywianiu się człowieka

Scenariusz akademii ''Europejski Dzień Języków''

Scenariusz lekcji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości kl I

Scenariusz lekcji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości kl III

Sprawdzian z przedmiotu elementy rachunkowowści

Konkurs międzyprzedmiotowy (matematyczno-chemiczno-fizyczny)

Scenariusze do dni europejskich

Alkohole polihydroksylowe – glikol i glicerol

Zbiór zadań z chemii cz. 1

Prawa człowieka - konspekt lekcji wychowawczej

Problem dobrotliwości w Kamizelce B.Prusa

    

Autor:   

Treść:

   

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557   

zsrtbg@wp.pl