Kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Hotelarstwa

Technikum Spedycji

Technikum Żywienia i Usług

    Gastronomicznych

 

Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Pracy "Kuźnia"

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Erasmus+

 

 

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primus inter pares 2014

 

 

Zainspirowani przez Samorząd Uczniowski wybraliśmy wyróżniających się wśród nas uczniów - koleżanki i kolegów będących wzorami do naśladowania, szanowanych, podziwianych, kochanych, "pierwszych między równymi".

Kliknij, aby dowiedzieć się o nich więcej.

 

Grzegorz Janiga

Grzegorz Szal

Karolina Sitek

Klaudia Serwa

Magdalena Zielińska

 

 

 

 

Absolwenci, z których jesteśmy dumni

 

 

Karolina Wójcicka

Uczennica  Technikum Agrobiznesu Karolina Wójcicka została laureatką prestiżowego ogólnopolskiego konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” organizowanego Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2011 r. Karolina Zdobyła prawo studiowania bez egzaminów wstępnych na dowolnej uczelni rolniczej w kraju. Opiekunką naukową uczennicy jest pani mgr inż. Bogusława Serwan-Partyńska. Była też stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Mocno zaangażowana w działalność kulturalną w szkole i poza nią.

 

 

 

 

Tomasz Tutka

Uczeń klasy III Technikum Agrobiznesu został laureatem ogólnopolskiego konkursu "Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca?", zorganizowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tomasz zaprezentował w konkursie projekt przebudowy gospodarstwa rodziców zmierzający do uruchomienia chowu karpia. W nagrodę otrzymał indeks SGGW na wybrany przez siebie Wydział Rolnictwa i Biologii. Opiekunem Tomasza była pani mgr inż. Bogusława Serwan-Partyńska.

 

 

 

 

 

 

 

Monika Cieluch

Najlepsza uczennica w klasie III  Liceum Socjalnego. Osiągnęła  najwyższą średnią ocen w klasie. Wyróżniała się wzorową postawą uczniowską przez cały okres nauki. W tym roku szkolnym otrzymywała stypendium Prezesa Rady Ministrów.  Monika to osoba bardzo skromna, uczynna, dobra koleżanka, lubiana w klasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wójciak

Anna Wójciak ukończyła Technikum Ekonomiczne z wyróżnieniem (średnia ocen 5,08). Interesuje się problematyką ekonomiczną, szczególnie rachunkowością. Chce studiować na kierunku finanse i rachunkowość i pracować na stanowisku głównej księgowej.

Jest finalistką i laureatką konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich:

- 20 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie z Zakresu Rachunkowości,

- finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce (31 maja br. będzie brała udział w zawodach ogólnopolskich),

- laureatka (II miejsce) w Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym "Młody Ekonomista 2009"

Przewodniczką Ani po zawiłych ścieżkach ekonomii i rachunkowości była mgr Urszula Szczytyńska.

 

 

 

 

 

Paweł Rutyna

Uczeń klasy IV Technikum Agrobiznesu zajął VI miejsce w ogólnopolskim konkursie "Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca?", organizowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Paweł zaprezentował w konkursie projekt przebudowy gospodarstwa rodziców zmierzający do uruchomienia hodowli danieli. W nagrodę otrzymał indeks SGGW na wybrany przez siebie Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek – technika rolnicza i leśna. Opiekunem Pawła była pani mgr inż. Bogusława Serwan.

 

 

 

 

 

Magdalena Wianecka

Uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym „Młody Ekonomista – 2008”.

Konkurs odbył się w Leżajsku pod hasłem „Zakładam i prowadzę firmę”. 

Konkurs jest objęty patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a jego współorganizatorami są uczelnie wyższe tj. Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,  Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu oraz instytucje finansowe m.in. PKO BP S.A, ZUS, Urząd Skarbowy.

Opiekunem Magdaleny była pani mgr inż. Bogusława Serwan.

 

 

 

 Angelika Sawicka
 

Jast najlepszą uczennicą Szkoły w roku szk. 2006/2007. Osiągnęła średnią ocen 5,1.
Angelika jest uczennicą klasy 2b Liceum Socjalnego. Jest osobą miłą, koleżeńską, życzliwą, łatwo nawiązującą kontakty i współpracę z innymi, wrażliwą na krzywdę drugiego człowieka. Te cechy osobowości wpłynęły na wybór szkoły średniej o profilu socjalnym.
Jest obowiązkowa, systematyczna, wykazuje zainteresowania zarówno przedmiotami humanistycznymi jak i ścisłymi. Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w życiu społeczności klasowej i szkolnej. Bierze udział w imprezach, konkursach, przedsięwzięciach kulturalnych. Niesie bezinteresowną pomoc kolegom, koleżankom na terenie szkoły.
Angelika współorganizowała klasowe spotkanie opłatkowe w swojej klasie. Pomagała przygotowywać V Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych. Uczestniczyła w konkursie matematyczno-logicznym zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Handlową w Tarnobrzegu. Rozwijała swoje zainteresowania przygotowując się i uczestnicząc w konkursach szkolnych: matematycznym, chemicznym, ortograficznym, języka rosyjskiego. Od roku szkolnego 2005/2006 pełnia funkcję przewodniczącej klasy.

 

 

 Paweł Obara

Uczeń klasy III Technikum Agrobiznesu zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie "Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca?" , organizowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Paweł zaprezentował w konkursie projekt przebudowy gospodarstwa rodziców zmierzający do uruchomienia hodowli bażantów. W nagrodę otrzymał indeks SGGW. Opiekunem Pawła była pani prof. Barbara Żmuda wspierana przez panią mgr inż. Bogusławę Serwan.
 

(na zdjęciu w towarzystwie prof. Barbary Żmudy i redaktor Jolanty Fajkowskiej)

 

Wioletta Zając

Koleżanka została finalistką konkursu zorganizowanego przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pt. "Środowisko geograficzno-przyrodnicze mojego regionu". Wioletta w czasie eliminacji konkursu zaprezentowała interesującą pracę oraz pokaz multimedialny o walorach przyrodniczych i turystycznych Lasów Janowskich i Gór Pieprzowych koło Sandomierza. Uzyskała prawo do przyjęcia na studia stacjonarne na Wydziale Geologii AGH. Opiekunem uczennicy jest pani prof. Monika Korecka.

 

 

 

 

 

Kinga Bondar

Kinga Bondar, uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego otrzymała wyróżnienie za zajęcie 6 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie z Zakresu Rachunkowości.
Konkurs organizowany był przez Zespół Szkół nr 2 im. T.Rejtana w Rzeszowie pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Opiekunem Kingi jest pani mgr Urszula Szczytyńska.

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557

zsrtbg@wp.pl