Kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Hotelarstwa

Technikum Spedycji

Technikum Żywienia i Usług

    Gastronomicznych

 

Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Pracy "Kuźnia"

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Erasmus+

 

 

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”

 

 

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ”, który będzie realizowany w latach 2012-2014.

Zachęcam do zapoznania się z założeniami projektu na stronie internetowej: www.zawodowcy.tarnobrzeg.pl

Marzena Karwat

 

2015-06-15 MK

Podsumowanie Projektu  "Podkarpacie stawia na zawodowców"

 

 

 

 

2013-03-07 MK

Dokumentacja dla oferentów

 

Zapraszamy do pobrania dokumentów do projektu

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12

 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” 
współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  - tekst jednolity

 

 

 

"Doradztwo zawodowe – zakup oprogramowania do komputerów" zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
"Doposażenie pracowni architektury krajobrazu" zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
"Doposażenie pracowni żywienia" zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
"Doposażenie firmy symulacyjnej" zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
"Doposażenie pracowni spedycji" zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
"Pomoce dydaktyczne do pracowni techniki biurowej" zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Organizacja i przeprowadzenie kursów” zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Kurs – Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika” zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Dostawa materiałów biurowych” zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Prowadzenie praktyk zawodowych dla 4 uczniów technikum hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu” zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty
:„Prowadzenie praktyk zawodowych dla 4 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu” zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Transport uczestników kursu” zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty
:„Pełnienie funkcji nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny nad grupami uczniów odbywającymi praktykę zawodową” zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Budowa oczka wodnego z kaskadą” zaproszenie   załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Kurs baristy” zaproszenie   załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Kurs florystyczny podstawowy” zaproszenie   załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Kurs obsługi kasy fiskalnej” zaproszenie   załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Szkolenie z zakresu projektowania przestrzennego – AutoCAD w stopniu podstawowym” zaproszenie   załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Kurs barmański” zaproszenie   załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie kursów/ praktyk” zaproszenie   załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
"Usługa cateringowa dla 6 uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu" ogłoszenie   załączniki  

"Usługa cateringowa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu"

ogłoszenie   załączniki  

"Prowadzenie staży zawodowych i usługa cateringowa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu w ramach projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

ogłoszenie   załączniki  

„Dostawa materiałów biurowych”

zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

"Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie stażu"

zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Pełnienie funkcji nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny nad grupami uczniów odbywającymi staż”

zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

"Prowadzenie staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu"

ogłoszenie wzór oferty załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Prowadzenie praktyk zawodowych i usługa cateringowa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu”

zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty

"Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie praktyk"

zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty

"Pełnienie funkcji nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny nad grupami uczniów odbywającymi praktykę zawodową”

zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty

"Dostawa doposażenia pracowni spedycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu"

zaproszenie Specyfikacja
zamówienia
umowa  

„Doradztwo zawodowe – biblioteczka oraz filmy edukacyjne”

zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników szkolenia z doradztwa zawodowego”

zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Doradztwo zawodowe – szkolenie rady pedagogicznej”

zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty

"Dostawa materiałów biurowych"

zaproszenie oferta cenowa

Załącznik nr1

Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Prowadzenie praktyk zawodowych i usługa cateringowa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu”

zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

"Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu"

zaproszenie Specyfikacja
zamówienia
umowa  

"Prowadzenie staży zawodowych i usługa cateringowa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu"

zaproszenie Specyfikacja
zamówienia
umowa  

"Szkolenie z zakresu projektowania przestrzennego – AutoCAD w stopniu podstawowym"

zaproszenie oferta cenowa   Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Zakup programu do projektowania przestrzennego”

zaproszenie oferta cenowa  

Zawiadomienie

o wyborze oferty 

„Pełnienie funkcji nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny nad grupami uczniów odbywającymi praktykę zawodową/staż zawodowy”. 

zaproszenie

oferta cenowa

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty 

"Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczniów odbywających praktyki zawodowe w hotelu „Dwór Dwikozy”

zaproszenie

oferta cenowa

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty 

„Prowadzenie praktyk zawodowych dla  uczniów  technikum hotelarstwa”

zaproszenie

oferta cenowa

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty 

„Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania praktyk/staży”

zaproszenie

oferta cenowa

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty

"Kurs – sztuka dekorowania potraw z elementami carvingu” 

zaproszenie

oferta cenowa

umowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

„Kurs baristy”

zaproszenie

oferta cenowa

umowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

„Dostawa materiałów biurowych”

zaproszenie

oferta cenowa

umowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

„Kurs obsługi kas fiskalnych ”

zaproszenie

oferta cenowa

umowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

 

2013-05-09 MK

Realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

 

Miło nam poinformować, że realizacja projektu z zakresu szkolnictwa zawodowego pod nazwą „Podkarpacie stawia na zawodowców” przebiega sprawnie i zgodnie  z harmonogramem. W ramach przyjętych założeń od października 2012 do maja 2013  roku uczennice i uczniowie naszej szkoły (27 osób) z kierunków: technikum ekonomicznego, technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i gospodarstwa domowego odbyli   10 - dniową praktykę zawodową w odpowiednio wybranych firmach i instytucjach, umożliwiających podnoszenie ich kompetencji zawodowych i zdobywanie nowych doświadczeń.   Miejscem praktyk były: Hotel Dwór Dwikozy w Dwikozach, PPHU "Zbych" w Tarnobrzegu, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, Bank BGŻ w Tarnobrzegu, Skup   i Sprzedaż Owoców i Warzyw Łoniów. Nasi praktykanci wyrażali się bardzo pochlebnie o odbytej praktyce, podobnie jak i opiekunowie praktyk o ich pracy. Godne podkreślenia jest to, że zaangażowanie uczniów i chęć zdobywania nowych doświadczeń spotkało się  z uznaniem ze strony pracodawców, którzy dostrzegali obopólne korzyści z podejmowanych przez szkołę działań. Możliwość wpływania na kształtowanie postawy uczniów, którzy w przyszłości stanowić będą kadrę pracującą doceniają zarówno przedsiębiorcy jak i sami zainteresowani. Cieszy nas jako szkołę taka współpraca, praktykantom gratulujemy przystąpienia do projektu i zachęcamy wszystkich uczniów do skorzystania z kierowanej   do was oferty.

Nadmienić należy także, iż w ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne  do technikum architektury krajobrazu, tj.: węgielnice pryzmatyczne, tyczki geodezyjne, ruletki, kompas oraz program komputerowy z rodziny AutoCad – AUTODESK DESIGN ACADEMY 2013 PL.  Mamy nadzieję, że pomoce te przyczynią się do uatrakcyjnienia zajęć  i pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu.

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy także organizacje bezpłatnych kursów dla uczniów.   

·         Kurs obsługi kas fiskalnych ukończyło 42 uczniów/uczennic wszystkich kierunków

·         Kurs baristy - 30 uczniów/uczennic technikum hotelarstwa i technikum żywienia

·         Kurs dekorowania potraw z elementami carvingu – 30 uczniów/uczennic technikum hotelarstwa i technikum żywienia

W miesiącach maj/czerwiec  odbędzie się szkolenie z zakresu projektowania przestrzennego dla uczniów/uczennic technikum architektury krajobrazu.    

 Zakończyła się rekrutacja na 4-tygodniowe staże zawodowe organizowane w okresie wakacji szkolnych tj. w VII-VIII bieżącego roku.

 Zapraszamy również wszystkich uczniów do udziału w 10-dniowych praktykach zawodowych organizowanych w roku szkolnym 2012/2013. Wszelkich informacji dotyczących projektu udzielają nauczyciele:

- Marzena Karwat – koordynator projektu

- Marzena Jarosz – członek komisji rekrutacyjnej.       

                                           

Serdecznie zapraszamy!

 

2012-10-15 MK

Gdzie praktyki zawodowe?

 

W ostatnich dniach rozstrzygnięto konkursy na prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów Technikum Żywienia, Technikum Hotelarstwa i Technikum Ekonomicznego, w ramach projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców".

Uczniowie z TŻiGD uczyć się będą zawodu w PPHU "Zbych" w Tarnobrzegu. Dla praktykantów z Technikum Hotelarstwa wybrano Grupę Hotelowo Turystyczną SANTUR A.S. Tomala Sp.J. w Dwikozach. Praktyki dla Technikum Ekonomicznego zorganizują: Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, Bank BGŻ w Tarnobrzegu, Skup i Sprzedaż Owoców i Warzyw Łoniów.

Materiały biurowe dla praktykantów dostarczy Firma Handlowa "KWAN". Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawować będą nauczyciele z Przedsiębiorstwa Markus Marek Bołoz. Odzież roboczą zapewni firma "Esculap" s.c. z Tarnobrzegu, a ubezpieczenia NW  dokona PZU SA.

czytaj zawiadomienia o wyborze ofert dla:      TŻiDG                TH               TE

 

dostawa materiałów biurowych           odzieży roboczej            nadzór pedagogiczny

 

ubezpieczenie NW w czasie praktyk       usługi cateringowe      noclegi i wyżywienie 

 

                     

 Fregata Tarnobrzeg                                         Dwór Dwikozy

 źródło foto: http://www.fregata.tarnobrzeg.pl/

  http://www.dwordwikozy.pl

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557 

zsrtbg@wp.pl