Kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Hotelarstwa

Technikum Spedycji

Technikum Żywienia i Usług

    Gastronomicznych

 

Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Pracy "Kuźnia"

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Erasmus+

 

 

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla nauczycieli

 

 

Publikacje zawarte na stronie dla nauczycieli przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Tarnobrzegu. Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

 

Dokumenty dla nauczycieli w roku 2011/2012

 

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego

 

    

 

Materiały, które mogą nam się przydać

 

 

Statut Szkoły

Regulamin Rady Pedagogicznej

Program wychowawczy w ZSP2

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Szczegółowe kryteria oceny z zachowania

Sposoby na aktywny udział rodziców, w życiu klasy, szkoły

Szkolny zestaw programów nauczania

Regulamin Szkoły

Program profilaktyki

Materiały na lekcje wychowawcze

Zbiory audiowizualne na lekcje wychowawcze

Procedura postępowania w przypadku naruszenia regulaminu Szkoły

Dla wychowawców - Zasady tworzenia planu wychowawczego

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557    budynek przy ul. Jasińskiego 158225573

zsrtbg@wp.pl