Kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Hotelarstwa

Technikum Spedycji

Technikum Żywienia i Usług

  Gastronomicznych

 

Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Pracy "Kuźnia"

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Erasmus+

 

 

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE

 

w rankingu tygodnika PERSPEKTYWY najlepsza szkoła ekonomiczna na Podkarpaciu

 

Uczniowie Technikum Ekonomicznego nauczą się:

 • planować i prowadzić działalność gospodarczą

 • prowadzić badania rynku

 • sporządzać dokumenty finansowe, magazynowe, płacowe z wykorzystaniem programów komputerowych

 • dokonywać rozliczeń z bankami i instytucjami publiczno-prawnymi

 • obliczać podatki

 • prowadzić sprawy kontrolno-płacowe z wykorzystaniem programów komputerowych

 • prowadzić  rachunkowość podmiotów gospodarczych ręcznie i komputerowo

 • wykonywać typowe prace sekretarskie

 •  wykonywać aneksy, sporządzać sprawozdania z realizacji zadań przedsiębiorstwa
   

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może:

1)      dalej się uczyć (studiować)

2)      założyć własną działalność gospodarczą

3)      podjąć pracę (w biurze rachunkowym, w dziale finansowym, księgowym, płacowym w różnych podmiotach gospodarczych; na
         wszystkich stanowiskach w małych podmiotach gospodarczych  oraz w bankach)

 

Punktowane przedmioty przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, geografia

home

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557

zsrtbg@wp.pl