Kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Hotelarstwa

Technikum Spedycji

Technikum Żywienia i Usług

  Gastronomicznych

 

Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Pracy "Kuźnia"

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Erasmus+

 

 

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKUM HOTELARSTWA 

 

jedyny kierunek w mieście i okolicy

 

Uczniowie Technikum Hotelarstwa  nauczą się:

 • prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich

 • rezerwować usługi hotelarskie

 • wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji

 • obsługiwać gości w obiektach hotelarskich i innych obiektach

 • przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości

 • przygotowywać i podawać śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 • organizować inne usługi  gastronomiczne w obiektach hotelarskich  oraz innych
  obiektach

 • przyjmować i realizować zamówienia na  usługi dodatkowe w bazie noclegowej i poza nią

 • współpracować z gestorami bazy noclegowej, biurami podróży oraz innymi jednostkami
  gospodarczymi
   

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może:

1)      dalej się uczyć (studiować)

2)      założyć własną działalność gospodarczą

3)      podjąć pracę w obiektach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych i kolonijnych, w uzdrowiskach, w zajazdach, w domach          
          pomocy społecznej itp.

Punktowane przedmioty przy rekrutacji:

j. polski, język obcy, geografia, matematyka

home

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557 

zsrtbg@wp.pl