Kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Hotelarstwa

Technikum Spedycji

Technikum Żywienia i Usług

    Gastronomicznych

 

Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Pracy "Kuźnia"

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Erasmus+

 

 

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Klub Preorientacji Zawodowej

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

 

 

Szkolny Klub Preorientacji Zawodowej umożliwia młodzieży, ich rodzicom dostęp do rzetelnej i aktualnej informacji zawodowo-edukacyjnej. Jest to miejsce gdzie młodzież zdobywa wiedzę o sobie i umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym.

Szkolny Klub  Preorientacji Zawodowej organizuje indywidualne i grupowe zajęcia z uczniami w zakresie:

·         poznawania własnych predyspozycji zawodowych i zainteresowań

·         kształcenia umiejętności dokonywania samooceny

·         poznawania zawodów i specjalności zawodowych

·         poznawania różnych aspektów rynku pracy

·         udzielania informacji o instytucjach edukacyjnych i poradniczych

·         zdobywania umiejętności poszukiwania pracy

 

FORMY PRACY w Szkolnym Klubie Preorientacji Zawodowej

 

  • warsztaty z planowania własnego rozwoju zawodowego

  • warsztaty z aktywnych metod poszukiwania pracy

  • spotkania informacyjno - doradcze

  • ostępnianie informatorów drukowanych i multimedialnych o szkołach, zawodach,
    rynku pracy i z zakresu poradnictwa zawodowego

  • udostępnianie informacji o lokalnym rynku pracy, programach pomocowych dla absolwentów

 

Opiekunowie Klubu:

Marzena Karwat

Anna Gudz

 

 

 

Współpracujemy z:

 

- Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Tarnobrzegu www.poradnia.tarnobrzeg.pl

- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy

w Tarnobrzegu www.wup-rzeszow.pl

- Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu  www.puptarnobrzeg.pl

- Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego  www.tarr.pl

 

 

 Wybrane zagadnienia  Planu Pracy Klubu na rok 2013/2014

 

 Przeprowadzenie testów kompetencji                                         październik 2013

 zawodowych w klasach maturalnych

 Warsztaty związane z analizą tych testów                                  listopad, grudzień 2013

 Przeprowadzenie testów zainteresowań zawodowych

 klasy trzecie                                                                              listopad , grudzień 2013

 Wyjście na Targi Pracy                                                               termin targów    

 Organizacja Dnia Kariery Zawodowej pt” Matura i co dalej?”            luty 2014

 Organizacja spotkań z doradcą zawodowym                                  cały rok

 Organizacja spotkania z przedstawicielami                                    marzec 2014

Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

 Organizacja spotkań  z pracownikami Urzędu Pracy                       luty, marzec 2014 

 

 

BAROMETR RYNKU PRACY

 

             

Bardzo często nie wybieramy zawodu, tylko idziemy:

·         tam, gdzie nasz najlepszy kolega (koleżanka) – bo razem raźniej...

·         tam, gdzie od dawna posyłali nas rodzice – dla „świętego spokoju”...

·         tam, gdzie najmniej kandydatów – bo najłatwiej zdać...

·         tam, gdzie nie ma egzaminów – bo boimy się porażki...

·         tam, gdzie najbliżej, najtaniej, najłatwiej... – bo to najwygodniej.

W czasach wysokiego bezrobocia i ogromnej konkurencji na rynku pracy w ten sposób z góry sami skazujemy się na niepowodzenie. Konieczna jest pełna świadomość i informacja o tym, gdzie, w jakich zawodach i na jakich stanowiskach pracy będziesz mógł w przyszłości pracować, jakie czynności będziesz musiał wykonywać, z jakich zadań będziesz rozliczany.

 

Najbardziej poszukiwane zawody najbliższej przyszłości

 

Jeśli chcesz być pracownikiem sektora usługowego, inżynierem lub kucharzem, możesz spokojnie oczekiwać najbliższej dekady.

Tak wynika z ankiety, jaką przeprowadzono wśród  polskich pracodawców z różnych branż. Na wahania koniunktury nałożą się nowe trendy społeczne, demograficzne czy wreszcie moda. Internet, starzenie się społeczeństwa, postępująca mobilność społeczna – wszystko to w najbliższych latach zmieni układ sił w wielu zawodach.

Przedsiębiorcy uważają, że w branży usługowej największe znaczenie będą miały usługi teleinformatyczne, a także turystyka, gastronomia i hotelarstwo.

 

 

 

 

Najbardziej poszukiwane zawody

Zapotrzebowanie na pracowników na Podkarpaciu raport z 2012 roku

Najbardziej pożądani pracownicy:

 

sprzedawcy

średni personel do spraw biznesu i administracji (w tym głownie agenci i przedstawiciele handlowi)

specjaliści do spraw nauk ekonomicznych i zarządzania (w tym: specjaliści do spraw sprzedaży,
marketingu i public relations, administracji, spraw finansowych)

robotnicy budowlani robot stanu surowego

średni personel ds. biznesu i administracji

specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania

robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń

kierowcy i operatorzy pojazdów

specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych

specjaliści ds. zdrowia

średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

elektrycy i elektronicy

pracownicy usług osobistych

robotnicy w przetwórstwie spożywczym,

specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych

kierownicy ds. produkcji i usług

pracownicy ds. finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

kierownicy ds. zarządzania i handlu

 

 Prognozy zawodów najbardziej poszukiwanych  na 2015r ok

 

- inżynier budowlany
- specjalista od zarządzania spedycją
- specjalista od zarządzania produkcją przemysłową
- mediator biznesowy
- informatyk

2020 rok
- inżynier logistyk
- grafik komputerowy
- informatyk – specjalista od bezpieczeństwa komórkowej transmisji danych
- tłumacz języków azjatyckich: chiński, japoński, hinduski
- kucharz
- archiwista internetowy
- scenarzysta gier komputerowych i programów telewizji 3D
- trener fitnessu dla osób starszych

Źródło: Newsweek Polska

 

Polecamy strony:

 

http://www.jobpilot.pl
http://praca.onet.pl
http://www.pracuj.pl
http://ohpdla szkoly.pl

http://www.puptbg.internetdsl.pl

http://www.pup.rzeszow.pl

http://www.praca.pl

http://www.i-praca.pl

http://www.wakaty.com.pl


 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557

zsrtbg@wp.pl