Kierunki kształcenia

Technikum Ekonomiczne

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Hotelarstwa

Technikum Spedycji

Technikum Żywienia i Usług

    Gastronomicznych

 

Dedykowane

Dla kandydatów

Serwis maturzysty

Dla nauczycieli

Egzamin zawodowy

 

O Szkole

Osiągnięcia

Historia Szkoły

Ceremoniał

Patron

Kronika

Absolwenci

Media o nas

Primus inter pares

Konkursy i olimpiady

Redakcja

 

Organizacje

Chór "Dzikowianie"

Samorząd Uczniowski

Liga Ochrony Przyrody

Szkolny Klub Sportowy

Klub Pracy "Kuźnia"

Firma Symulacyjna

Warsztaty Rysunku

Grupa Wsparcia "Jestem"

Kącik języka niemieckiego

Kącik języka rosyjskiego

Kącik języka francuskiego

Kącik języka angielskiego

 

Projekty unijne

Comenius

Leonardo da Vinci

eTwinning

Zawodowcy

Erasmus+

 

 

Varia

Publikacje nauczycieli

Prace uczniów

Dokumenty szkolne

Plan lekcji

Plan klas

Kalendarz szkolny

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Mapa strony

 

 

 

Polecamy 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów
i rodziców
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serwis informacyjny Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Życzenia

 

Z okazji zbliżających się świąt Samorząd Uczniowski pragnie złożyć całej społeczności „Rolnika” życzenia, aby Noc Betlejemska była prawdziwą Nocą Szczęśliwego Rozwiązania.

By jak w wierszu księdza Twardowskiego „wszystko się nam rozwiązało; węzły, konflikty, powikłania”.  By do bliskich nie było daleko, by nie zabrakło ciszy dla słów najważniejszych.  By nie zabrakło wzruszeń, uśmiechu, wsparcia  w smutkach, rozmowy, przytulenia, życzliwości.

Życzymy, aby te święta trwały aż do następnej Nocy Betlejemskiej.

 

 

2014-12-18 MJ

"Daj się wkręcić w pomoc innym"

 

Samorząd uczniowski informuje, że pierwsza tura konkursu na zbieranie nakrętek już za nami. Jesteśmy mile zaskoczeni zaangażowaniem uczniów, o którym świadczą poniższe wyniki. Miło nam obwieścić, że w dniu 17.12. 2014 komisja  w składzie:

Joanna Lipiec – opiekun samorządu,

Anna Motyka – nauczyciel matematyki,

Dariusz Zygmunt – przewodniczący samorządu uczniowskiego,

Anita Garboś – skarbnik samorządu uczniowskiego

ustaliła następujące wyniki:

klasa I TS – 26,7 kg,

klasa I TEH – 5,2 kg,

klasa I TLE – 12,2 kg,

klasa II TLE – 30,9 kg,

klasa II TSA – 8,2 kg,

klasa II TH – 13,5 kg

klasa III a TSE – 7,9 kg,

klasa III b TSE – 11,5 kg,

klasa III TKH – 24 kg,

klasa IV TKH – 34,5 kg,

klasa IV TE – 13,4 kg.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych turach konkursu.

Samorząd uczniowski

 

014-11-20 MJ

Zabawa andrzejkowa

 

Adwent to czas zadumy, refleksji i nade wszystko oczekiwania na narodziny Pana Jezusa. Dlatego też jest on poprzedzony tzw. „ostatkami”, które z kolei są czasem zabaw i wróżb andrzejkowych. Święty Andrzej to opiekun cnotliwych i pobożnych panien na wydaniu, stąd też wziął się zwyczaj aby dzień świętego Andrzeja, uznany jako czas niezwykły był najbardziej odpowiedni na przepowiadanie przyszłości.

W związku z powyższym Samorząd uczniowski podtrzymując tradycje jak co roku organizuje „zabawę andrzejkową”. Będą wróżby, kiermasz słodkości, latające miotły, wszechobecne pająki, czarne koty i milutkie nietoperze.

Zapraszamy młodzież szkolną do włączenia się w zabawę, mile widziane będą pomysły i inicjatywy klasowe ubogacającą naszą szkolną tradycję.

Samorząd uczniowski

 

2014-10-22 MJ

"Szczęśliwy numerek"

 

Z inicjatywy Samorządu uczniowskiego od listopada bieżącego roku rozpoczynamy zabawę dla uczniów naszej szkoły

 „Szczęśliwy numerek”

  

 

Regulamin Szczęśliwego Numerka

 

1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w obecności przedstawiciela dyrekcji.

2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3. Losowanie na cały tydzień odbywa się w każdy piątek w tygodniu poprzedzającym losowanie, a jego wynik   wywieszony będzie na tablicy Samorządu Uczniowskiego (II piętro naprzeciwko biblioteki).

4. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.

5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

  • odpowiedzi ustnej na ocenę;

  • z pisania niezapowiedzianej kartkówki.

Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, z  pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:

  • pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych, sprawdzianów, powtórzeń wiadomości  i kartkówek;

  • wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;

  • wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego;

  • aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie).

Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu).8.  Szczęśliwy Numerek nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.

9.   Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

10. Czynności organizacyjne dotyczące udziału w zabawie  będą spoczywać na Samorządach Klasowych i polegać będą na:

  • umieszczeniu w dzienniku lekcyjnym w każdy poniedziałek informacji o wylosowanych numerkach, obowiązujących w danym tygodniu

  • brak tej informacji spowoduje, że nauczyciel będzie zwolniony z  przestrzegania ustalonych zasad.

                                                                       Samorząd Uczniowski

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

Zadania

 

 

Formy realizacji

 

Termin

1.      Wybory do samorządu na nowy rok szkolny.

·         Przeprowadzenie wyborów w trzech etapach:

o   wybory trójek klasowych,

o   przeprowadzenie akcji promocyjnej i wybór członków samorządu uczniowskiego,

o   wybór opiekunów samorządu.

Wrzesień 2014

2.      Zaplanowanie pracy na rok szkolny 2014/2015.

·         Spotkanie opiekunów z samorządem uczniowskim w celu ustalenia planu pracy.

·         Ustalenie zasad współpracy pomiędzy opiekunami i samorządem uczniowskim, przedstawienie wzajemnych oczekiwań.

·         Zebranie pomysłów i propozycji młodzieży dotyczących podejmowanych inicjatyw.

Październik 2014

3.      Propagowanie inicjatyw samorządu wśród społeczności szkolnej.

·         Prowadzenie zakładki samorządu uczniowskiego na stronie internetowej szkoły.

Cały rok                             wg potrzeb

4.      Współpraca samorządu uczniowskiego                z trójkami klasowymi.

·         Podejmowanie wspólnych inicjatyw.

·         Dbałość o  odpowiedni obieg informacji wśród społeczności uczniowskiej.

Cały rok                             wg potrzeb

5.      Uczestnictwo w życiu szkolnym.

·         Oprawa imprez szkolnych                        w zakresie ich prowadzenia, przygotowania nagłośnienia, stworzenia dekoracji, zaproszenia gości.

·         Przygotowanie i poprowadzenie następujących uroczystości; Rozpoczęcie roku szkolnego, Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Pasowanie klas pierwszych, Zakończenie roku szkolnego.

·         Pielęgnowanie tradycji poprzez następujące akcje; Obchody Dnia Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet.

·         Udział w organizacji i prowadzeniu „Dnia Otwartego Szkoły” – przygotowanie stoiska promocyjnego.

·         Prowadzenie „Studniówki”.

·         Zaakcentowanie świąt; Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

·         Pożegnanie klas maturalnych poprzez przygotowanie pamiątek dla tegorocznych abiturientów.

Cały rok                             zgodnie z Kalendarium szkoły

6.      Promocja w środowisku szkolnym uczniów osiągających dobre wyniki w nauce oraz sukcesy w różnych, innych dziedzinach.

·         Aktualizacja  gabloty promującej zdolnych uczniów szkoły.

I semestr

7.      Promocja szkoły                   w środowisku lokalnym.

·         Podejmowanie inicjatyw i akcji na rzecz środowiska lokalnego.

Cały rok                             wg potrzeb

8.      Włączanie się w organizację konkursów i ich promocja wśród uczniów.

·         Przeprowadzenie z inicjatywy samorządu  konkursu fotograficznego na schludny strój szkolny ( zadanie nie zrealizowane w takiej formie w roku ubiegłym).

·         Organizacja zabawy „szczęśliwy numerek”.

I semestr

 

Cały rok                             wg potrzeb

9.      Realizacja bieżących pomysłów samorządu oraz pomysłów zaproponowanych przez młodzież.

·         Analizowanie i wybór pomysłów do realizacji przez samorząd szkolny.

Cały rok                             wg potrzeb

 

2014-10-21 MJ

Daj się „wkręcić” w pomoc innym!

 

Samorząd uczniowski ogłasza II edycję konkursu międzyklasowego na zbieranie plastikowych nakrętek. Celem konkursu jest pomoc osobom potrzebującym.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 03.11.2014 i będzie przebiegała w trzech etapach, na zakończenie których ważone będą zebrane przez klasę nakrętki. Ważenia dokona powołana do tego celu komisja w następujących terminach:

·        17.12.14r.,

·        18.02.2015r.,

·        15.04.2015r.

Ich wyniki umieszczane będą na stronie internetowej szkoły. Na koniec akcji zebrane  w poszczególnych etapach ilości nakrętek będą zsumowane, a klasa która zbierze ich najwięcej ogłoszona zostanie zwycięzcą i w dniu 24.04.2015r. otrzyma „nagrodę niespodziankę”. Klasy chcące wziąć udział  w konkursie mogą się do niego przyłączyć w każdym etapie, ponieważ nie ma znaczenia czas zbierania lecz liczba zebranych nakrętek. W skład komisji wejdą przedstawiciele samorządu, jeden z jego opiekunów  i zaproszony do pracy nauczyciel.

Drodzy uczniowie przewodnie hasło naszego konkursu Daj się „wkręcić”   w pomoc innym! jest nadal aktualne. Chcemy Was ponownie zachęcić do bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka, która kosztuje tak niewiele wysiłku, a może zdziałać tak dużo. W ubiegłym roku udowodniliście, że stać Was na wzniosłe działania, tak więc:

Zrób coś dobrego, bądź otwarty, chętny, weź udział w konkursie!!!

 

                                                                                         Samorząd uczniowski

 

 

2014-10-10 MJ

"Wykształcenie to dobro,
którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"
 

 

- w podziękowaniu, za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi samorząd uczniowski  życzy całemu gronu pedagogicznemu oraz  pracownikom szkoły  dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych  jak również uśmiechu każdego dnia...

 

Do życzeń dołączyć pragniemy mały muzyczny upominek.

 

 

2014-09-29 MJ

Życzenia

 

 Z okazji „Dnia chłopaka” żeńska część Samorządu uczniowskiego   
w imieniu wszystkich dziewczyn składa naszym chłopakom życzenia wszystkiego co najlepsze, radości, szczęścia, uśmiechu, spełnienia marzeń (zwłaszcza tych motoryzacyjnych), zamierzeń (zwłaszcza dotyczących dziewcząt) i planów na świetlaną przyszłość.

 

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego

 

W dniu 25 września bieżącego roku w naszej szkole,  pod bacznym okiem dyrektora przeprowadzono demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego. W związku z powyższym miło nam poinformować całą społeczność szkolną „Rolnika”, że w wyniku przeprowadzonego głosowania skład nowego samorządu wygląda następująco:

        Przewodniczący – Dariusz Zygmunt, uczeń klasy II technikum logistyki

        Z-ca przewodniczącego – Patrycja Stankiewicz, uczennica klasy II technikum ekonomicznego

        Skarbnik – Anita Garboś, uczennica klasy II technikum spedycji

        Sekretarz – Magdalena Miś, uczennica klasy II technikum hotelarstwa.

Ponadto przy samorządzie powstała sekcja kulturalna, której celem jest wspieranie podejmowanych inicjatyw i realizowanych zadań, a jej członkami zostali:

·        Kamil Zięba – uczeń klasy II technikum hotelarstwa

·        Joanna Kucięba – uczennica klasy II technikum architektury krajobrazu

·        Katarzyna Żmuda - uczennica klasy II technikum hotelarstwa.

Członkom samorządu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy, dającej satysfakcję oraz udanej współpracy z całą społecznością szkolną.

Równocześnie informujemy, że nowymi opiekunami samorządu, wybranymi samodzielnie przez członków samorządu spośród grona nauczycielskiego  zostały panie:

        Monika Barna

        Marzena Jarosz

        Joanna Lipiec

W tym miejscu pragniemy podziękować dotychczasowym członkom samorządu za ich aktywność, zaangażowanie, podejmowane inicjatywy i godne reprezentowanie szkoły.

                                                           Opiekunowie Samorządu Szkolnego

 

2014-09-13 MJ

Wybory do samorządu uczniowskiego

 

Samorząd uczniowski ogłasza wybory samorządowe na nowy rok szkolny 2014/2015. Będą się one odbywać w trzech etapach:

- etap I odbywający się w klasach, poprzez wybory do samorządów klasowych,

- etap II  przewidziany na dzień 25.09.2014, w którym uczestniczyć będą wybrani w wyborach klasowych członkowie samorządów klasowych. Spośród przedstawicieli klas wybrany zostanie samorząd szkolny,

- etap III odbywający się także w dniu 25.09 2014, w którym nowo wybrany samorząd wybierze spośród grona pedagogicznego swoich opiekunów.

Aby popularyzować idee demokratyczne wśród młodzieży i przyjmowanie postaw obywatelskich zachęcamy uczniów do czynnego udziału w wyborach. W tym celu naprzeciwko biblioteki szkolnej udostępniona zostanie tablica, na której uczniowie będą mogli promować swoich kandydatów w okresie od 15.09.2014 do 24.09.2014. Mile widziane będą bilbordy, plakaty reklamowe i inne formy promocji. Tablica ta będzie waszą odpowiedzią obrazująca chęć uczestniczenia w codzienności szkolnej i wpływania na jej kreowanie.

 

2014-03-22 MJ

Pierwszy Dzień Wiosny w Rolniku

 

Pierwszego dnia wiosny Samorząd uczniowski w naszej szkole zorganizował „Przegląd talentów”. Cieszymy się bardzo, że znaleźli się ochotnicy, którzy zaprezentowali talenty plastyczne i wokalne. Równocześnie mamy nadzieję, że nie są to jedyni utalentowani uczniowie naszej szkoły, a ponieważ imprezę tą będziemy się starali organizować cyklicznie, będziecie mieli jeszcze okazję zaprezentować się społeczności szkolnej, na co bardzo liczymy.

Jury konkursowe obradowało bardzo owocnie, w wyniku czego usłyszeliśmy następujący werdykt:

w konkursie plastycznym:

I miejsce Michał Kołodziej

II miejsce Kinga Grudzień

III miejsce Anna Tomczyk,

w konkursie wokalnym:

I miejsce Damian Surowiec

II miejsce grupa Emezis
      (
Wojciech Włodarczyk , Kacper Smykla , Łukasz Obara)

III miejsce Martyna Kosior.

Uczestnicy konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci: MP3, słuchawek, kart pamięci. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w formie słodyczy.

Pozostaje nam jeszcze serdecznie pogratulować naszym finalistom udanych występów, a uczestnikom udziału w zabawie.

                                                     Samorząd uczniowski

 

2014-03-12 MJ

Pierwszy Dzień Wiosny w Rolniku 

 

21 marca samorząd uczniowski organizuje w naszej szkole „Przegląd talentów”.  W związku z powyższym zachęcamy wszystkich uczniów do licznego udziału w organizowanych konkursach.

Drogi uczniu możesz zaprezentować talent wokalny, taneczny lub plastyczny! Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur opiekunom samorządu (M. Jarosz, A. Włodarczyk) do dnia 19.03.2014r.

W przypadku konkursu plastycznego należy przedłożyć pracę zrobioną dowolną techniką na temat związany ze zbliżającą się wiosną. Wokaliści zgłaszają się z własnymi podkładami muzycznymi, podobnie jak tancerze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie, co podkreśli i uatrakcyjni obchody „dnia wagarowicza” oraz pozwoli na prezentację własnej osoby na forum szkoły.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody nie tylko dla zwycięzców, promowany będzie także udział.

Samorząd uczniowski

2014-02-18 MJ

II tura konkursu na zbieranie zakrętek rozstrzygnięta!

 

W dniu 17.02.2014 komisja w składzie:
Agnieszka Włodarczyk – opiekun samorządu uczniowskiego,
Aneta Sajda – przedstawiciel rady pedagogicznej,
Martyna Kosior – członek samorządu uczniowskiego,
dokonała ważenia, uzbieranych przez uczniów klas zakrętek i ustaliła następujące wyniki:

klasa III TE – 15,4 kg

klasa III TKH – 15,1 kg

klasa I TH – 10,5 kg

klasa I TSA – 11,3 kg

klasa IV TKH – 7,7 kg

klasa II TKH – 0,5 kg

co daje ogólny wynik po II turze:

klasa III TE – 21 kg

klasa III TKH – 18,6 kg

klasa I TH – 12,2 kg

klasa I TSA – 11,3 kg

klasa IV TKH – 8,3 kg

klasa II a TE – 3,0 kg

klasa II TKH – 1,8 kg

klasa I TLE – 1,4 kg

klasa IV TŻ – 1,0 kg

klasa IV TE – 0,5 kg

 Wszystkim klasom biorącym udział w konkursie dziękujemy i przypominamy, że kolejna tura odbędzie się w kwietniu. Klasy, które jeszcze się nie włączyły mogą to jeszcze zrobić w trzeciej turze, co w żaden sposób ich nie dyskwalifikuje, ponieważ liczy się tylko efekt końcowy tj. ilość uzbieranych zakrętek. Pamiętajcie, że  przyświeca nam szczytny cel, chcemy pomóc panu Andrzejowi Czochara w zdobyciu protezy.   

Daj się „wkręcić” w pomoc innym!                            

Samorząd uczniowski

 

2013-11-27 MJ

 „Mikołaj w Rolniku”

 

Dzień 6 grudnia uchodzi za jeden z najszczęśliwszych dni w roku, za przyczyną świętego Mikołaja. W naszej szkole także mieliśmy bliskie z nim spotkania. Nasz darczyńca rozdawał słodycze i paczki dla tych co byli grzeczni przez ostatni rok, miał także rózgi, dla tych którym się nie udało i się nie postarali. Na szczęście tradycją jest, że Mikołaj przychodzi każdego 6 grudnia, tak więc pechowcy mają szansę na prezent za rok, jeśli tylko się poprawią. Na osłodę dla nich mamy mikołajowe: Hoo! Hoo! Hoo!, zdjęcia dokumentujące przebieg wizyty świętego Mikołaja i mały żarcik:

Pani w szkole zadaje dzieciom pytanie: kim chciałyby być w przyszłości?

- ja chciałbym być Świętym Mikołajem… powiedział mały Jasio

- Jasiu? A dlaczego akurat nim???

- bo Święty Mikołaj pracuje tylko jeden dzień w roku

I tego życzymy każdemu …  

 Samorząd uczniowski

2013-10-20 MJ

Prośba

 

Zwracam się z prośbą o zbiórkę nakrętek plastikowych. Środki uzyskane ze zbiórki nakrętek będą przeznaczone na zakup protez obu kończyn dolnych.

Mam 44 lata. W wyniku postępującej choroby amputowano mi najpierw podudzie lewej nogi, a następnie w przeciągu niedługiego czasu amputowano drugą nogę. Jestem pod stałą opieką lekarzy i rehabilitantów, którzy dbają o moje zdrowie i kondycję fizyczną.

W zbiórce nakrętek wspomagają mnie pracownicy Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu, ul. Targowa 4.

Dzięki Waszej pomocy, poprzez zbiórkę nakrętek, a tym samym zakup protez mógłbym w miarę możliwości swobodnie się poruszać i funkcjonować w społeczeństwie.

Serdecznie dziękuję za pomoc i zapraszam do włączenia się w niniejszą akcję.

 Andrzej Czochara

 

2013-10-20 MJ

Daj się „wkręcić” w pomoc innym!

 

Samorząd uczniowski ogłasza konkurs międzyklasowy na zbieranie plastikowych nakrętek. Celem konkursu jest pomoc osobom potrzebującym. Nasza tegoroczna akcja skierowana jest do mieszkańca Tarnobrzega, pana Andrzeja Czochary, który zbiera pieniądze na protezę.

Konkurs rozpocznie się 04.11.2013 i będzie przebiegał w trzech etapach,  na zakończenie których ważone będą zebrane przez klasę nakrętki. Ważenia dokona powołana do tego celu komisja w następujących terminach: 16.12.2013, 17.02.2014 i 14.04.2014r., ich wyniki umieszczane będą na stronie internetowej szkoły. Na koniec akcji zebrane w poszczególnych etapach ilości nakrętek będą zsumowane, a klasa która zbierze ich najwięcej ogłoszona zostanie zwycięzcą i w dniu 25.04.2014r. otrzyma „nagrodę niespodziankę”. Klasy chcące wziąć udział  w konkursie mogą się do niego przyłączyć w każdym etapie, ponieważ nie ma znaczenia czas zbierania lecz liczba zebranych nakrętek. W skład komisji wejdą przedstawiciele samorządu, jeden z jego opiekunów i zaproszony do pracy nauczyciel.

Drodzy uczniowie przewodnie hasło naszego konkursu Daj się „wkręcić”  w pomoc innym! w pełni oddaje nasze intencje. Chcemy Was zachęcić do bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka, która kosztuje tak niewiele wysiłku, a może zdziałać tak dużo.

 

Zrób coś dobrego, bądź otwarty, chętny, weź udział w konkursie!!!

 

2013-10-13 MJ

Dnia 11.10.2013 w naszej szkole miały miejsce ważne wydarzenia. Był to wyjątkowy dzień dla uczniów klas pierwszych jak i wszystkich pracowników szkoły. Uroczystą akademią z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie wyrazili swoją wdzięczność dla swych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły. W ich stronę popłynęły serdeczne życzenia, upominek muzyczny i symboliczna róża. Chociaż w ten sposób uczniowie starali się podziękować za pracę nauczycieli i podkreślić jak ważną rolę odgrywają w ich życiu.

Był to również dobry moment na zaprezentowanie całej społeczności szkolnej „Rolnika” nowo wybranych członków samorządu uczniowskiego i oficjalne przekazanie im gratulacji, należnego splendoru a także obowiązków i zadań na nowy rok szkolny. Nie obyło się bez podziękowań dla ustępującego samorządu oraz jego opiekunów. Podziękowania te zostały wzmocnione niespodzianką, którą była piosenka Kamila Bednarka pt. „Cisza” wykonana przez Damiana Lisa, ucznia klasy II Te.

Ważnym punktem uroczystości było także „Pasowanie na ucznia”. Od tego momentu pierwszoklasiści zostali włączeni do społeczności szkolnej. Złożyli uroczyste ślubowanie i stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Starsi koledzy skierowali do nich słowa mówiące, że to zaszczyt i wyróżnienie ale także zobowiązanie do dobrej, systematycznej pracy, sumiennego wypełniania obowiązków, angażowania się w życie szkoły, dążenia do własnego, wszechstronnego rozwoju.

Kulminacyjnym punktem programu była już ósma w naszej szkole „Olimpiada Pierwszoroczniaka”. Rozpoczęła się ona tradycyjnie od odegrania hymnu olimpijskiego i zapalenia znicza. Przed olimpiadą klasy pierwsze miały jeszcze wyznaczone zadanie, które polegało na zaprezentowaniu w sposób dowolny własnego kierunku. Należy przyznać, że zadanie zostało wykonane przez wszystkie klasy bardzo pomysłowo, z poczuciem humoru, wręcz brawurowo, do tego stopnia, że jury nie miało innej możliwości jak wszystkim drużynom przyznać taką samą, najwyższą liczbę punktów. W dalszej części olimpiady rozegrane zostały ciekawe i zarazem zabawne konkurencje. Przedstawiciele klas pierwszych spisali się na medal. Walczyli ze sobą bardzo dzielnie, wkładając w tą rozgrywkę całą swoją siłę a także serce, co docenili ich koledzy, dopingując głośno swoje drużyny. Wynik olimpiady był następujący: I miejsce zajęła klasa technikum architektury krajobrazu i spedycji, II miejsce zajęła klasa technikum ekonomicznego i logistyki, a III miejsce klasa technikum hotelarstwa. Wszystkim pierwszakom serdecznie gratulujemy i życzymy im wielu sukcesów, wytrwałości w osiąganiu celów oraz wiary w to, że ich wysiłek nie pójdzie na marne.
 

2013-10-02 MJ

Drodzy uczniowie

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole rozpoczynamy akcję na wyłonienie z waszego  grona wyróżniających się uczniów. Zamiarem naszym jest stworzenie specjalnej gabloty, w której prezentować będziemy sylwetki najlepszych, godnych naśladowania kolegów i koleżanek.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do samorządów klasowych o udzielenie informacji i ewentualne zgłoszenie propozycji odpowiednich kandydatów ze swoich klas.

Pod pojęciem „odpowiedni kandydat” mamy na myśli uczniów wyróżniających się w nauce (promowanych z wyróżnieniem) oraz uczniów rozwijających swoje pasje i zainteresowania, osiągających sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

Celem naszych działań jest propagowanie wśród młodzieży pozytywnych wzorców, pokazywanie, że czas wolny można dobrze spożytkować, zachęcanie do własnego rozwoju i promowanie talentów.

Informacje należy przekazywać członkom lub opiekunom samorządu do końca października. Liczymy na odzew i owocną współpracę, ponieważ zależy nam na tym, aby cała społeczność szkolna miała wpływ na kreowanie otaczającej nas rzeczywistości.

 

2013-10-13 MJ

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy szkoły.

Kierujemy dzisiaj w Waszą stronę nasze słowa wdzięczności, za to że jesteście,
że nas wspieracie, że rozbudzacie w nas ciekawość świata. To Wy dorośli stanowicie falochron,  na którym rozbijają się nasze troski i problemy, pomagacie nam utrzymać właściwe proporcje w tym pędzącym, szalonym świecie. Kształtujecie nasz kręgosłup moralny, pokazujecie co dobre i wartościowe, a co należy omijać na swojej drodze. Prosimy więc dzisiaj w dniu Waszego święta o przyjecie serdecznych życzeń niezłomności, wytrwałości, optymizmu w codziennej pracy, sukcesów zawodowych i osobistego szczęścia.

Samorząd szkolny

Do życzeń dołączyć pragniemy mały muzyczny upominek.

 

2013-10-13 MJ

Dnia 11.10.2013 w naszej szkole miały miejsce ważne wydarzenia. Był to wyjątkowy dzień dla uczniów klas pierwszych jak i wszystkich pracowników szkoły. Uroczystą akademią z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie wyrazili swoją wdzięczność dla swych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły. W ich stronę popłynęły serdeczne życzenia, upominek muzyczny i symboliczna róża. Chociaż w ten sposób uczniowie starali się podziękować za pracę nauczycieli i podkreślić jak ważną rolę odgrywają w ich życiu.

Był to również dobry moment na zaprezentowanie całej społeczności szkolnej „Rolnika” nowo wybranych członków samorządu uczniowskiego i oficjalne przekazanie im gratulacji, należnego splendoru a także obowiązków i zadań na nowy rok szkolny. Nie obyło się bez podziękowań dla ustępującego samorządu oraz jego opiekunów. Podziękowania te zostały wzmocnione niespodzianką, którą była piosenka Kamila Bednarka pt. „Cisza” wykonana przez Damiana Lisa, ucznia klasy II Te.

Ważnym punktem uroczystości było także „Pasowanie na ucznia”. Od tego momentu pierwszoklasiści zostali włączenie do społeczności szkolnej. Złożyli uroczyste ślubowanie i stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosz Głowackiego w Tarnobrzegu. Starsi koledzy skierowali do nich słowa mówiące, że to zaszczyt i wyróżnienie ale także zobowiązanie do dobrej, systematycznej pracy, sumiennego wypełniania obowiązków, angażowania się w życie szkoły, dążenia do własnego, wszechstronnego rozwoju.

Kulminacyjnym punktem programu była już ósma w naszej szkole „Olimpiada Pierwszoroczniaka”. Rozpoczęła się ona tradycyjnie od odegrania hymnu olimpijskiego i zapalenia znicza. Przed olimpiadą klasy pierwsze miały jeszcze wyznaczone zadanie, które polegało na zaprezentowaniu w sposób dowolny własnego kierunku. Należy przyznać, że zadanie zostało wykonane przez wszystkie klasy bardzo pomysłowo, z poczuciem humoru, wręcz brawurowo, do tego stopnia, że jury nie miało innej możliwości jak wszystkim drużynom przyznać taką samą, najwyższą liczbę punktów. W dalszej części olimpiady rozegrane zostały ciekawe i zarazem zabawne konkurencje. Przedstawiciele klas pierwszych spisali się na medal. Walczyli ze sobą bardzo dzielnie, wkładając w tą rozgrywkę całą swoją siłę a także serce, co docenili ich koledzy, dopingując głośno swoje drużyny. Wynik olimpiady był następujący: I miejsce zajęła klasa technikum architektury krajobrazu i spedycji, II miejsce zajęła klasa technikum ekonomicznego i logistyki, a III miejsce klasa technikum hotelarstwa. Wszystkim pierwszakom serdecznie gratulujemy i życzymy im wielu sukcesów, wytrwałości w osiąganiu celów oraz wiary w to, że ich wysiłek nie pójdzie na marne.

2013-10-02 MJ

Drodzy uczniowie

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole rozpoczynamy akcję na wyłonienie z waszego  grona wyróżniających się uczniów. Zamiarem naszym jest stworzenie specjalnej gabloty, w której prezentować będziemy sylwetki najlepszych, godnych naśladowania kolegów i koleżanek.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do samorządów klasowych o udzielenie informacji i ewentualne zgłoszenie propozycji odpowiednich kandydatów ze swoich klas.

Pod pojęciem „odpowiedni kandydat” mamy na myśli uczniów wyróżniających się w nauce (promowanych z wyróżnieniem) oraz uczniów rozwijających swoje pasje i zainteresowania, osiągających sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

Celem naszych działań jest propagowanie wśród młodzieży pozytywnych wzorców, pokazywanie, że czas wolny można dobrze spożytkować, zachęcanie do własnego rozwoju i promowanie talentów.

Informacje należy przekazywać członkom lub opiekunom samorządu do końca października. Liczymy na odzew i owocną współpracę, ponieważ zależy nam na tym, aby cała społeczność szkolna miała wpływ na kreowanie otaczającej nas rzeczywistości.

 

2013-09-23 MJ

Wybieraliśmy radnych Młodzieżowej Rady Miasta

 

Dnia 30.09.13 r. w naszej szkole miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z nich, na skalę całego miasta to wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.   W związku z powyższym mamy przyjemność poinformować, że dwa mandaty   z obwodu 8, czyli naszej szkoły zdobyły uczennice: Joanna Kucięba i Joanna Dul. Będą one reprezentować naszą szkołę podczas obrad Rady. Gratulujemy dziewczynom i trzymamy za nie kciuki. Mamy nadzieję, że będą one dobrymi rzeczniczkami spraw młodzieży i inicjatorkami wielu cennych dla uczniów przedsięwzięć.

 

Obchodziliśmy Dzień Chłopaka

Drugim równie istotnym wydarzeniem był obchodzony w całej Polsce „dzień chłopaka”. Dziewczyny z „Rolnika” nie zapomniały o swoich kolegach ze szkoły. Nasi panowie otrzymali „jabłuszko pełne snów”, z tajemniczą wróżbą oraz gorącymi życzeniami spełnienia marzeń od trzech pięknych bogiń. Oby tylko się nie okazało, że wśród nich była Eris, bo mogłoby to oznaczać kłótnie i niesnaski (nadmieniamy, że Eris to grecka bogini niezgody, chaosu i nieporządku). Mamy nadzieję, że chłopcy docenili starania żeńskiej części społeczności szkolnej i mięli miły, udany dzień.

 

 

2013-09-23 MJ

Ogłoszenie Samorządu Uczniowskiego

 

W dniu 30.09.2013 roku w Okręgowych Komisjach Wyborczych zostaną przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego stanowi Okręg Wyborczy nr 8. Miejska Komisja Wyborcza ustaliła, że głosowanie będzie odbywać się w godzinach  od 8.00 do 13.00.

Zapraszamy młodzież szkolną do wzięcia czynnego udziału w wyborach. Młodzieżowa Rada Miasta to miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą realizować swoje pomysły, które będą miały pozytywny wpływ na rozwój lokalnej społeczności.

            Wyborco pamiętaj! Weź na wybory dowód tożsamości lub legitymację.

 

2013-09-23 MJ

Wybraliśmy nowy Samorząd Szkolny

 

Miło nam poinformować całą społeczność szkolną „Rolnika”, że dnia  10 września 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania, decyzją wyborców nowy skład samorządu wygląda następująco:

·         Przewodnicząca – Magdalena Jońca, uczennica klasy III technikum ekonomicznego

·         Z-ca przewodniczącej – Wioletta Zięba,  uczennica klasy II technikum spedycji

·         Skarbnik - Bujak Joanna, uczennica klasy III technikum ekonomicznego

·         Skarbnik - Martyna Kosior, uczennica klasy III technikum architektury krajobrazu.

Członkom samorządu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy, dającej satysfakcję oraz udanej współpracy z całą społecznością szkolną.

Równocześnie informujemy, że nowymi opiekunami samorządu zostały wybrane panie:

Agnieszka Włodarczyk              Marzena Jarosz

W tym miejscu pragniemy podziękować dotychczasowym członkom samorządu oraz ich opiekunom tj. pani Monice Barna, Annie Piotrowskiej, Lucynie Serafin oraz Anecie Sajdzie za położenie solidnych podwalin samorządności uczniowskiej w naszej szkole, za atrakcyjne akademie i uroczystości szkolne, za zrealizowane akcje i projekty, piękne wysmakowane dekoracje, których walory estetyczne ocenialiśmy bardzo wysoko.

 Mamy nadzieje, że Wasze doświadczenie i umiejętności jeszcze nie raz posłużą nam do wzbogacenia życia szkolnego. Serdecznie dziękujemy i liczymy na wsparcie.

                                                Opiekunowie Samorządu Szkolnego

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

Zadania

 

 

Formy realizacji

 

Termin

1.      Zaplanowanie pracy na rok szkolny 2013/2014.

·         Spotkanie opiekunów z samorządem uczniowskim w celu ustalenia planu pracy.

·         Ustalenie zasad współpracy pomiędzy opiekunami i samorządem uczniowskim, przedstawienie wzajemnych oczekiwań.

·         Zebranie pomysłów i propozycji młodzieży dotyczących podejmowanych inicjatyw.

Wrzesień 2013

2.      Propagowanie inicjatyw samorządu wśród społeczności szkolnej.

·         Prowadzenie zakładki samorządu uczniowskiego na stronie internetowej szkoły.

Cały rok                             wg potrzeb

3.      Współpraca samorządu uczniowskiego                z trójkami klasowymi.

·         Podejmowanie wspólnych inicjatyw.

·         Stworzenie odpowiedniego obiegu informacji wśród społeczności uczniowskiej.

Cały rok                             wg potrzeb

4.      Uczestnictwo w życiu szkolnym.

·         Oprawa imprez szkolnych                        w zakresie ich prowadzenia, przygotowania nagłośnienia, stworzenia dekoracji, zaproszenia gości.

·         Przygotowanie i poprowadzenie następujących uroczystości; Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Pasowanie klas pierwszych, Zakończenie roku szkolnego.

·         Pielęgnowanie tradycji poprzez następujące akcje; Obchody Dnia Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Dnia Kobiet.

·         Udział w organizacji i prowadzeniu „Dnia Otwartego Szkoły”.

·         Prowadzenie „Studniówki”.

·         Zaakcentowanie świąt; Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

·         Pożegnanie klas maturalnych poprzez przygotowanie pamiątek dla tegorocznych abiturientów.

Cały rok                             zgodnie z Kalendarium szkoły

5.      Promocja w środowisku szkolnym uczniów osiągających dobre wyniki w nauce oraz sukcesy w różnych, innych dziedzinach.

·         Stworzenie gabloty promującej zdolnych uczniów szkoły.

I semestr

6.      Promocja szkoły                   w środowisku lokalnym.

·         Podejmowanie inicjatyw i akcji na rzecz środowiska lokalnego.

Cały rok                             wg potrzeb

7.      Włączanie się w organizację konkursów i ich promocja wśród uczniów.

·         Przeprowadzenie z inicjatywy samorządu  konkursu fotograficznego na schludny strój szkolny.

I semestr

8.      Realizacja bieżących pomysłów samorządu oraz pomysłów zaproponowanych przez młodzież.

·         Analizowanie i wybór pomysłów do realizacji przez samorząd szkolny.

Cały rok                             wg potrzeb

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 18  39-400 Tarnobrzeg

tel. fax 158225557

zsrtbg@wp.pl