Dostępność strony internetowej

Szanowni Państwo !

Po prawej stronie ekranu znajdą Państwo Menu podzielone na sekcje tematyczne.

Część treści tematycznych dostępnych jest w Menu na górze strony. W prawym górnym rogu strony znajdują się ikony będące łączami odpowiednio do:

– dziennika elektronicznego

-strony na Facebooku

-szkolnego kanału Youtube

oraz ikony przełączające w tryb większych liter i większego kontrastu dla osób słabowidzących.

Bieżące informacje – posty – dostępne są na stronie głównej. Starsze informacje można odczytać klikając w lewym dolnym rogu napis „Starsze wpisy” lub w prawym menu, w części Archiwa poprzez wybór odpowiedniego roku i miesiąca publikacji.  Każda informacja opatrzona jest datą wprowadzenia jej na stronę wraz z danymi (lub inicjałami) osoby, która wprowadziła ją na stronę.

Po prawej stronie, w górnej części strony znajduje się moduł wyszukujący czyli tzw. wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron i postów zawierających poszukiwany przez Państwa wyraz lub wyrażenie (po wpisaniu ich w okienko wyszukiwarki i naciśnięciu przycisku „szukaj”).

Deklaracja dostępności strony internetowej

Zespół Szkół zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://www.rolnik.tbg.net.pl

Strona zawiera informacje od roku 2011

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • brak tekstu alternatywnego dla starszych elementów graficznych
  • brak audiodeskrypcji materiałów wideo ze względu na wysokie koszty wdrożenia

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres email zstrbg@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 535 550 190. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 


Wpisy tematycznie

Firmy współpracujące z naszą szkołą

logo Krajowa Administracja Skarbowa

Archiwa

Strona archiwalna

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930