Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia

synergia-logo

 

25.01.2018

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI 

     W ramach projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłaszam rekrutację  na następujące kursy i warsztaty:

 1. Kurs: obsługa kasy fiskalnej dla 2 grup uczniów  po 10 osób (8 godzin szkolenia) dla uczniów  z technikum ekonomicznego;
 2. Staże  zawodowe dla uczniów (dla 55 osób) dla każdego kierunku kształcenia w ZSP nr 2, trwające 150 godzin;

Rekrutacja rozpocznie się 25.01.2018 r i potrwa do 09.03.03.2018 r. Wypełnione Formularze zgłoszeniowe do projektu należy złożyć u pani Eweliny Reguły (sala nr 34) do 09.03.2018 r. Po zakwalifikowaniu uczestników/uczestniczek do danej formy wsparcia kandydaci dostarczą wypełnione pozostałe załączniki. Uczniowie mogą brać udział w kilku formach wsparcia.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”
 2. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Deklaracja udziału.

Ewelina Reguła – asystentka projektu

16.01.2018

W ramach projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłaszam rekrutację na następujące kursy i warsztaty:

 1. Warsztaty: Organizacja pracy służb lotniskowych we współpracy z lotniskiem Jasionka dla 20 uczniów tj 2 grup po 10 uczniów z technikum spedycji i technikum logistyki – 8 godzin dla grupy (2 grupy w terminach III – IV 2018 r).
 2. Warsztaty: Obsługa celna towarów UC dla 40 uczniów tj dla 4 grup po 10 uczniów                                                  z technikum spedycji i technikum logistyki;
 3. Obsługa wózka widłowego  z egzaminem UDT dla 20 uczniów tj 2 grupy po 10 uczniów;
 4. Kurs Barman z certyfikatem dla 10 uczniów – uczniowie technikum hotelarstwa;
 5. Kurs budowa oczka wodnego dla 10 uczniów  – uczniowie technikum architektury krajobrazu przewidywany termin V 2018.

Rekrutacja rozpocznie się 17.01.2018 r i potrwa do 09.03.03.2018 r. Wypełnione Formularze zgłoszeniowe do projektu należy złożyć u pani Eweliny Reguły (sala nr 34) do 09.03.2018 r. Po zakwalifikowaniu uczestników/uczestniczek do danej formy wsparcia kandydaci dostarczą wypełnione pozostałe załączniki. Uczniowie mogą brać udział                     w kilku formach wsparcia.

Załączniki (do pobrania w pok. 34):

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”
 2. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 3. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Deklaracja udziału.

asystentka projektu Ewelina Reguła

08.012018

W ramach projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłaszam rekrutację na następujące kursy i warsztaty:

 1. Warsztaty: Organizacja pracy służb lotniskowych we współpracy z lotniskiem Jasionka dla 10 uczniów z technikum spedycji i technikum logistyki – 8 godzin dla grupy (I 2018 r).

 

Rekrutacja rozpocznie się 08.01.2018 r i potrwa do 19.01.2018 r. Wypełnione Formularze zgłoszeniowe do projektu należy złożyć u pani Eweliny Reguły (sala nr 34) do 19.01.2018 r. Po zakwalifikowaniu uczestników/uczestniczek do danej formy wsparcia kandydaci dostarczą wypełnione pozostałe załączniki. Uczniowie mogą brać udział w kilku formach wsparcia.

Ewelina Reguła – asystentka projektu

06.12.2017

W ramach projektu Synergia 10 uczennic z Technikum Architektury Krajobrazu wzięło udział w 20 godzinnym kursie „Systemy automatycznego nawadniania ogrodów”, który odbył się na wyjeździe w Rzeczycy Długiej, Radomyślu nad Sanem.

W czasie zajęć uczennice poznały budowę systemu automatycznego nawadniania ogrodów. Odbyły zajęcia projektowe, wykonanie podkładu projektowego, zaprojektowanie rozstawy zraszaczy, linii kroplującej. Były też zajęcia w terenie z zakresu montażu systemu. Uczestnicy otrzymali Certyfikaty ukończenia kursu z wyróżnieniem. Było to nowe doświadczenie w zdobywaniu dodatkowych uprawnień w pracy technika architektury krajobrazu.

Fotorelacja na szkolnym Facebooku

 

03.11.2017

Ogłoszenie dla uczestników kursu „Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Pierwsze zajęcia odbędą się 11.11.2017 r.

od godziny 8.00 do godziny 14.40

w sali nr 12

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul.Kopernika 18 w Tarnobrzegu

Obecność obowiązkowa

HARMONOGRAM KURSU 

Asystentka projektu Zofia Motyka

 

25.10.2017

Lista uczniów zakwalifikowanych na  kurs „Systemy automatycznego nawadniania ogrodów” dla TAK

Lista osób zakwalifikowanych na kurs

Lista uczniów zakwalifikowanych na  kurs „Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika dla TS

Lista na kurs Certyfikat kompetencji zawodowychprzewoźnika

20.09.2017″

W ramach projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłaszam rekrutację na następujące kursy i warsztaty:

 1. Kurs: Systemy automatycznego nawadniania ogrodów dla 10 osób z technikum architektury krajobrazu – 20 godzin ( X, XI 2017 r.).
 2. Kurs: Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika z egzaminem dla 15 osób z technikum spedycji -80 godzin (X, XI, XII 2017 r.).
 3. Warsztaty: Obsługa celna towarów we współpracy z UC w Stalowej Woli i Mielcu dla 30 uczniów z technikum spedycji i technikum logistyki – 8 godzin dla grupy (X, XI, XII 2017 r.).
 4. Warsztaty: Organizacja pracy służb lotniskowych we współpracy z lotniskiem Jasionka dla 30 uczniów z technikum spedycji i technikum logistyki – 8 godzin dla grupy (X, XI, XII 2017 r.).

Rekrutacja rozpocznie się 20.09.2017 r i potrwa do 29.09.2017 r. Wypełnione Formularze zgłoszeniowe do projektu należy złożyć u pani Zofii Motyki (sala nr 34) do 29.09.2017 r. Po zakwalifikowaniu uczestników/uczestniczek do danej formy wsparcia kandydaci dostarczą wypełnione pozostałe załączniki. Uczniowie mogą brać udział w kilku formach wsparcia.

Zofia Motyka – asystentka projektu

20.07.2017

Dokumenty do rozliczenia dojazdów

Wniosek – Komunikacja publiczna

Wniosek Transport prywatny – samochów, skuter, motor

Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu

Oświadczenie osoby dowożonej

Oświadczenie osoby_dowożącej

Oświadczenie Uczestnika projektu o cenie biletu

Oświadczenie użyczenia pojazdu

REGULAMIN

 

 22.05.2017

Harmonogram kursu Florystycznego

19.05.2017

Lista osób na staż zawodowy czerwiec-sierpień 2017 w ramach projektu Synergia. Od jakosci kształcenia do wzrostu zatrudnienia

08.05.2017

Informacja o terminie kursu AutoCad w ramach programu Synergia.

Kurs AutoCad harmonogram

27.04.2017

terminy kursów Carving,Barista,Dekor.

03.02.2017

Listy osób zakwalifikowanych na kursy w ramach projektu „SYNERGIA. Od jakości kształceniado wzrostu zatrudnienia”

Lista osób zakwalifikowanych na kursy TS, TL

Lista osób zakwalifikowanych na kursy TH

Lista osób zakwalifikowanych na kursy TAK

10.01.2017

W ramach projektu „SYNERGIA. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłaszam rekrutację na następujące kursy i staże zawodowe:

 1. Kurs „Obsługa wózka widłowego z egzaminem UDT – 67 godzin (20 pełnoletnich uczniów/uczennic technikum spedycji i logistyki – luty 2017 r)
 2. Kurs „Barista” – 8 godzin (10 uczniów/uczennic technikum hotelarstwa – luty 2017 r)
 3. Kurs „ Okolicznościowe dekoracje i aranżacje stołów – 12 godzin (10 uczniów/uczennic technikum hotelarstwa – marzec/kwiecień 2017 r)
 4. Kurs „Obsługa programu AutoCad” – 50 godzin (10 uczniów/uczennic technikum architektury krajobrazu– marzec/kwiecień 2017 r)
 5. Kurs florystyczny – 60 godzin (10 uczniów/uczennic technikum architektury krajobrazu– maj/czerwiec 2017 r)
 6. Kurs Carvingu – 8 godzin (10 uczniów/uczennic technikum hotelarstwa – marzec/kwiecień 2017 r)
 7. 4-tygodniowe (160 godzin) staże zawodowe w okresie od 26 czerwca do 25 sierpnia dla uczniów wszystkich kierunków. Dla stażystów przewidziane jest stypendium w wysokości 990 zł brutto.

Rekrutacja kandydatów rozpocznie się 10.01.2017 r. i potrwa do 31.01.2017 r.
Wypełnione Formularze zgłoszeniowe do projektu należy złożyć u pani Marzeny Karwat (sala nr 34) najpóźniej do 31.01.2017 r. Po zakwalifikowaniu uczestników/uczestniczek do danej formy wsparcia, kandydaci dostarczą wypełnione pozostałe załączniki.
Uczniowie/uczennice mogą brać udział w kilku formach wsparcia.

Marzena Karwat – asystentka projektu

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu ogłasza rekrutację na zajęcia

organizowane w ramach projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-202:

1. Warsztaty „Obsługa celna towarów” organizowane we współpracy z Urzędem Celnym w Mielcu (30 uczniów/uczennic technikum spedycji, technikum logistyki, XI/XII 2016 r.)
2. Warsztaty „Organizacja pracy służb lotniskowych” we współpracy z Lotniskiem Jasionka (30 uczniów/uczennic technikum spedycji, technikum logistyki, XI/XII 2016 r.)
3. Kurs „Obsługa wózka widłowego z egzaminem UDT” (30 uczniów/uczennic technikum spedycji, technikum logistyki, XI/XII 2016 r.)
4. Kurs „Animator czasu wolnego” (10 uczniów/uczennic technikum hotelarstwa, XI/XII 2016 r.)
5. Kurs „Obsługa kasy fiskalnej” (20 uczniów/uczennic technikum ekonomicznego, XI/XII 2016 r.)

Realizacja zajęć rozpocznie się w listopadzie/ grudniu 2016 r.
Rekrutacja kandydatów rozpocznie się 02.11.2016 r. i potrwa do 10.11.2016 r.
Wypełnione Formularze zgłoszeniowe do projektu należy złożyć u pani Marzeny Karwat (sala nr 34) najpóźniej do 10.11.2016 r. Po zakwalifikowaniu uczestników/uczestniczek do danej formy wsparcia, kandydaci dostarczą wypełnione pozostałe załączniki.
Uczniowie/uczennice mogą brać udział w kilku formach wsparcia.

 

Dokumenty projektu – do pobrania

formularz-zgloszeniowy-zsp-2-uczen

zakres-danych-osobowych

deklaracja-udzialu-w-projekcie

regulamin-rekrutacji-w-ramach-projektu

oswiadczenie-uczestnika-projektu

informacja-o-projekcie-synergia

___________________________________________________________________________________

Listy osób zakwalifikowanych na kursy i warsztaty

w ramach projektu Synergia

animator czasu wolnego

obsługa celna towarów

obsługa kasy fiskalnej

obsługa wózka widłowego z egzaminem udt

organizacja służb lotniskowych

————————————————————————————————————————————————

Harmonogram kursu obsluga wózka widłowego z egzaminem UDT

 


Wpisy tematycznie

Archiwa

Strona archiwalna

Marzec 2018
P W Ś C P S N
« Lut    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Statystyki od 15.01.17

 • 0
 • 43
 • 1 038
 • 12 588
 • 57 084
 • 617 617
 • 734 613