Liga Ochrony Przyrody

WITAMY NA STRONIE SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

 

Znajdziecie tutaj:

 • informacje o konkursach
 • informacje o Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
 • wykaz aktualnych członków szkolnego koła LOP

 

Opiekun koła –  mgr inż. Zofia Motyka

 

Cel Ligi Ochrony Przyrody

 

 1. Kształtowanie wrażliwości człowieka, szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenie jej umiłowania.
 2. Zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
 3. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego, a w szczególności:
  a) utrzymanie procesów technologicznych i stabilności ekosystemów
  b) zachowanie różnorodności biologicznej
  c) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, grzybów i zwierząt
  d) ochronę terenów zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochronę drzew i krzewów
  e) ochronę krajobrazu
 4. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć, pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju.
 5. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody.
 6. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.
 7. Popularyzowanie humanitarnego stosunku do przyrody ojczystej i prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
 8. Kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do przyrody i wyrabianie nawyków umiejętnego chronienia jej, wymaga rozwijania pozalekcyjnej działalności uczniów, w ramach której mogą być realizowane zagadnienia związane z ochroną przyrody.

Konkurs fotograficzny
„Wyszukujemy dzikie wysypiska śmieci” 
          

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej           

Celem Olimpiady Ekologicznej jest:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia
 • podejmowanie inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi.

Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią a także z ochroną i kształtowaniem środowiska. Nacisk kładzie się na wiedzę z następujących dziedzin:

 • ekologia klasyczna
 • wody i ich ochrona
 • gleby i ich ochrona
 • gospodarka rolna i leśna
 • żywność i zdrowie
 • ochrona przyrody
 • powietrze i jego ochrona
 • gospodarka odpadami
 • hałas, wibracje, promieniowanie i ochrona przed nimi

Wpisy tematycznie

Firmy współpracujące z naszą szkołą

logo Krajowa Administracja Skarbowa

Archiwa

Strona archiwalna

marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031