Technikum Eksploatacji Portów i Terminali

TECHNIKUM EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

NOWOŚĆ !- jedyny w mieście i okolicy

 

Technik eksploatacji portów i terminali  jest nowym kierunkiem odpowiadającym na zapotrzebowanie rynku pracy mającym szerokie perspektywy. Specjaliści z zakresu eksploatacji portów  i terminali przyczyniają się do podniesienia jakości usług w portach lub terminalach. Praca w portach i terminalach wymaga znajomości nowoczesnych technologii wykorzystywanych w miejscu pracy, znajomości zasad obsługi pasażerów oraz ładunków, w tym także ponadgabarytowych i niebezpiecznych. Technik eksploatacji portów i terminali to zawód, którego absolwenci są stale poszukiwani na rynku pracy.

KWALIFIKACJE:

SPL.02- Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

SPL.03-Obsługa ładunków w portach i terminalach.

Pierwsza kwalifikacja przygotowuje ucznia do pracy z pasażerem. Czyli rozwija umiejętności kontaktów interpersonalnych opartych o wiedzę i przepisy związane z obsługą pasażerów we wszystkich miejscach, gdzie możemy spotkać się z podróżnymi (lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, porty morskie różnego rodzaju, ale również kurorty i miejsca wypoczynku). Uczy, w jaki sposób zachować się w czasie pracy z osobami będącymi w podróży oraz jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe związane z podróżą. Wiele miejsca poświęcone jest na bezpieczeństwo osób podróżujących oraz na bezpieczeństwo środków transportowych.

Szczególny nacisk kładziemy na systemy operacyjne podczas odpraw na lotniskach i w terminalach. Uczniowie poznają zasady budowy lotnisk i terminali, portów morskich, korytarzy powietrznych, systemów nawigacji lotniczej, morskiej i kolejowej.

Druga kwalifikacja to przede wszystkim umiejętności związane z obsługą towarów w całym procesie transportowym, począwszy od pakowania, załadunku, dokumentacji aż do samego transportu. Kwalifikacja ta poświęca wiele czasu na poznanie środków transportowych, ich wydajności i możliwości. Podczas procesu edukacji poznaje się dokumentację, jaka wiąże się z transportowaniem ładunków wszystkich typów, przedstawiane są w szerokim zakresie procesy spedytorskie i logistyczne oparte o wykorzystanie programów komputerowych.

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Przedmioty które są przewidziane w cyklu nauczania to między innymi: podróżni w portach  i terminalach, podstawy organizacji portów i terminali,  środki transportu w obsłudze portów  i terminali, obsługa magazynów, język angielski w eksploatacji portów i terminali, obsługa podróżnych w portach i terminalach, eksploatacja środków transportu w portach i terminalach, Obsługa pasażerów w sytuacjach kryzysowych w portach i terminalach, ładunkoznawstwo, język rosyjski w portach i terminalach ( transport związany ze wschodem).

Gdzie pojadę na wycieczki zawodowe?

Uczeń wybierający ten kierunek, może uczestniczyć w wycieczkach zawodowych na lotniska  w podkrakowskich Balicach oraz podkatowickich Pyrzowicach, ale również na lotnisko w Rzeszowie, dworce kolejowe w Krakowie, jak również mniejsze dworce, które stanowią elementy infrastruktury kolejowej oraz do portów morskich Gdańsk i Gdynia.

Organizowane są również wyjazdy do producentów opakowań i jednostek ładunkowych, a także do zakładów związanych z produkcją, eksploatacją i serwisowaniem pojazdów transportu bliskiego i dalekiego.

Gdzie będę miał praktykę zawodową?

Uczniowie tego kierunku mają do wyboru szeroką gamę praktyk zawodowych, począwszy od lotnisk i dworców kolejowych po firmy spedycyjne i logistyczne. Najczęściej wybieranymi miejscami praktyk są: port lotniczy Balice, port lotniczy Katowice, firmy handlingowe operujące na lotniskach, dworzec kolejowy Kraków, dworce autobusowe, firmy z zakresu transportu drogowego i lotniczego, centra logistyczne.

Gdzie potem znajdę pracę?

Po ukończeniu pięcioletniego technikum absolwent ma możliwości podjęcia pracy w firmach prowadzących bardzo rozmaitą działalność. Zdobycie pierwszej kwalifikacji pozwala na podjęcie pracy przy szeroko rozumianej obsłudze pasażera, związanej z umiejętnościami pracy z ludźmi czy komunikowania się w językach obcych. Takie umiejętności pozwalają na poszukiwanie pracy w wielu miejscach, ale przede wszystkim na lotniskach, które od kilku lat notują stabilne wzrosty ilości obsłużonych pasażerów i rozwijając się, generują coraz większą ilość miejsc pracy.

Analiza rynku pracy pozwala również z optymizmem patrzeć na absolwentów, którzy posiadają ukończoną drugą kwalifikację, związaną z przeładunkiem i obsługą towarów. Dla nich jest wiele miejsc pracy w centrach logistycznych, magazynach i firmach spedycyjnych, których w naszej okolicy nie brakuje. A przecież ciągle powstają nowe, co świadczy o bardzo dużym potencjale tego sektora gospodarki.

Ten kierunek to również świetny wstęp do dalszego kształcenia na takich popularnych kierunkach jak, m.in.: zarządzanie w transporcie lotniczym, morskim oraz kolejowym, teleinformatyka, budowa lotnisk i terminali przeładunkowych, mechatronika , robotyka, telematyka transportowa, nawigacje portowe, handel międzynarodowy, logistyka, inżynieria transportu.

Dzięki współpracy z portem lotniczym w Krakowie oraz portem morskim w Gdyni i Gdańsku poznasz funkcjonowanie tego zawodu od strony praktycznej. Dodatkowym atutem jest kształcenie uczniów w zakresie operacji transportowo- przeładunkowej w ramach praktyk zawodowych w porcie morskim w Gdyni oraz terminalu lotniczym w Krakowie- Balicach.

Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Logistyka wojskowa oraz operacje transportu wojskowego to praca w formacjach wojskowych, służby granicznej, celnej, policji i wojsk obrony terytorialnej.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła  posiada pracownię eksploatacji portów i terminali wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, plansze poglądowe, filmy prezentujące poszczególne rodzaje urządzeń i narzędzi wykorzystywanych przy obsłudze środków transportu bliskiego, filmy dydaktyczne przedstawiające środki transportu bliskiego poziomego i pionowego oraz osprzęt przeładunkowy, filmy dydaktyczne i foliogramy przedstawiające zasady bezpiecznej pracy środków transportu, przykładowe materiały eksploatacyjne stosowane do środków transportu bliskiego, dokumentacje obsługowe i eksploatacyjne urządzeń transportu bliskiego, modele maszyn i urządzeń, układów automatyki stosowanych w środkach transportu bliskiego, katalogi środków transportu, przekroje środków transportu dalekiego, magazyny (w tym materiałów niebezpiecznych), urządzenia do składowania oraz pomocnicze urządzenia magazynowe, wzory znakowania opakowań ładunków i urządzeń transportu, zasady ładowania i przewozu towarów, wzory dokumentów związanych z gospodarką magazynową, jedno stanowisko komputerowe z oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę magazynową, stanowisko do kompletowania ładunków, modele, plansze poglądowe, foliogramy statków i ich ładowni, opakowań (standardowych i niestandardowych), magazynów i ich wyposażenia, katalogi towarów i opakowań, filmy i materiały dydaktyczne przedstawiające pracę portów i terminali, obsługę podróżnych w portach i terminalach, obsługę podróżnych w portach i terminalach podczas sytuacji kryzysowych, urządzenia komunikacji przewodowej i bezprzewodowej (telefon, faks, zestaw krótkofalówek,), zestaw przepisów dotyczących obsługi podróżnych w portach  i terminalach, zestaw do udzielania pierwszej pomocy wraz  dokumentacją udzielania pomocy poszkodowanym i postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podróżnych.

 


Wpisy tematycznie

Firmy współpracujące z naszą szkołą

logo Krajowa Administracja Skarbowa

Archiwa

Strona archiwalna

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930