Nabór uzupełniający do projektu  PO WER

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU  PO WER

8.06.2021- 15.06.2021

Z wielką  przyjemnością informuję, że  projekt PO WER nr 2019-1-PMU -1070   „Ruszamy po nowe szanse rozwoju- mobilność naszym atutem „ został kolejny raz przedłużony przez FRSE i planowany

w ubiegłym roku wyjazd 16 osobowej grupy uczniów ZS nr 2 w Tarnobrzegu do Niemiec odbędzie się w październiku 2021r.

8 czerwca 2021r. rusza dodatkowy- uzupełniający  nabór uczniów klas I-III technikum do naszej grupy projektowej.

Zasady naboru są takie same jak w listopadzie 2019r. ( na stronie szkoły zakładka Projekty unijne  – PO WER 2019-2021) ,jedyna zmiana dotyczy rezygnacji z  egzaminu ustnego z języka angielskiego. KRYTERIA REKRUTACJI

Terminy:

8.06.- 15.06.2021- składanie wypełnionych i podpisanych kwestionariuszy- KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO PROJEKTU  ( do mnie lub do pani Małgorzaty Bator- Kumór )

15.06.2021   – rozmowa kandydatów  z komisją rekrutacyjną w składzie:

wicedyrektor  szkoły -p. Bożena Gudz, p.Małgorzata Bator- Kumór, p.Jolanta Strycharz

16.06.2021   –   wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy wybranych uczestników oraz listy    rezerwowej

Serdecznie dziękuję za wkład pracy i zaangażowanie w działania projektowe do marca 2019r. absolwentkom ZS nr 2 w Tarnobrzegu: Marcelinie Kowalskiej, Izabeli Lasocie, Paulinie Leszkowicz, Magdalenie Marek, Marii Sędyce i Weronice Mierzwie . Będziemy o Was pamiętać w czasie naszego wyjazdu do Wiesbaden. Miło wspominamy wspólnie spędzone chwile na wycieczce w Goethe Institut w Krakowie i w czasie zajęć przygotowawczych w szkole. Żałujemy ,że wybuch pandemii pokrzyżował nasze wspólne plany wyjazdowe.

Koordynator projektu

Jolanta Strycharz

 


Nabór uzupełniający do projektu PO WER

„RUSZAMY PO NOWE SZANSE ROZWOJU

 – MOBILNOŚĆ NASZYM ATUTEM”

Jesteśmy jedną z 169 szkół w Polsce i JEDYNĄ w Tarnobrzegu realizującą projekt: PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW.

 

GERMANY?

         WHY NOT?                    

MOŻESZ:
  – SPĘDZIĆ Z NAMI FAJNY TYDZIEŃ W NIEMCZECH
DEUTSCHLAND?                   

WARUM NICHT?                    

 

– DUŻO ZWIEDZIĆ: Wiesbaden, Frankfurt, Moguncja

   
YOU CAN DO IT!                    – POZNAĆ NOWYCH LUDZI
 
DU SCHAFFST                      

         DAS!                     

– PODSZKOLIĆ ANGIELSKI I NIEMIECKI                                                                        

 

Zajęcia dostosowane do twojego poziomu językowego.

DON’T BE AFRAID! HAB KEINE ANGST!

Dogadasz się! Angielski, niemiecki + Twoje dwie ręce!

Taka okazja może się nie  powtórzyć!

Dołącz do nas!

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU PO WER 8.06-15.06.2021

Zgłaszajcie się!

Szczegóły na stronie szkoły w zakładce Projekty unijne PO WER 2019/2021


Na początku września 2020 odbędzie się nabór uzupełniający do projektu PO WER

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy zgodę od FRSE na przedłużenie o pół roku realizacji projektu PO WER „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem” i przesunięcie naszej mobilności z marca na koniec października.
Tym samym 16-osobowa grupa młodzieży „Rolnika” wyruszy 24.10.2020 na tydzień do Friedrich -List – Schule w Wiesbaden.
Na początku września odbędzie się nabór uzupełniający do projektu, w związku z tym, że uczennice IV klasy opuściły już mury naszej szkoły.

Dziękujemy serdecznie za ich wkład i zaangażowanie w prace projektowe.

Wszystkich chętnych do dołączenia do naszej grupy zapraszamy do rekrutacji. Szczegóły na stronie i fb pod koniec sierpnia.


Działania w projekcie PO WER

W środę 11 marca 2020 r. rozstrzygnięty został Konkurs Wiedzy o Niemczech, który odbył się w naszej szkole 28.02.2020r.

Na podium zwycięzców stanęli:

I  miejsce- Joanna Kasica  kl. IV TH

II  miejsce- Klaudia Misiak  kl. IV TE

III  miejsce Michał Rożnowski  kl. III TEH

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.

GRATULUJEMY!!!!

 

Konkurs Wiedzy o Niemczech był jednym z  działań w  ramach projektu PO WER „Ruszamy po nowe szanse rozwoju- mobilność naszym atutem” , który „Rolnik” realizuje w tym  roku szkolnym.

Wcześniejsze działania to m.in.:

* Konkurs Plastyczny „Typisch deutsch”.

* przygotowanie przez uczniów  materiałów   reklamowych i dydaktycznych  w języku angielskim i niemieckim takich jak: 

1) film  o szkole

2) Niezbędnik podróżnika

3) ulotka o  naszym mieście  i ZS nr 2 w Tarnobrzegu

4) prezentacja o szkole

5) prezentacja na temat systemu szkolnictwa w Polsce i w Niemczech

* kurs języka angielskiego

* kurs języka niemieckiego

* przygotowanie merytoryczne i  kulturowe do mobilności

Ze względu na zagrożenie epidemiczne  koronawirusem  SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie naszych uczniów wspólnie z  rodzicami uczestników projektu w oparciu o komunikaty MSZ, GIS, Ministerstwa  Zdrowia i  Ministerstwa Edukacji Narodowej Dyrekcja szkoły podjęła decyzję o odwołaniu wyjazdu grupy projektowej w terminie 7.03.2020r. – 14.03.2020r.  do Friedrich-List-Schule Wiesbaden w Niemczech.

 Złożyliśmy prośbę o przedłużenie terminu realizacji naszego przedsięwzięcia  do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i uzyskaliśmy wstępną akceptację. Kiedy to tylko będzie możliwe ustalimy nowy, bezpieczny dla naszych uczniów termin mobilności.

 koordynator projektu 2019-1-PMU-1070

Jolanta Strycharz


Wycieczka do Krakowa w projekcie PO WER

Zobacz galerię»

Opis projektu

Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu realizuje w roku szkolnym 2019/2020 przez okres 6 miesięcy od 4.11.2019 do 3.05.2020 jako jedyna placówka w naszym mieście projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych w tym nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Na realizację przedsięwzięcia szkoła otrzymała 83.131,00 zł.
W projekcie bierze udział 16 uczniów, którzy wraz z 2 opiekunami wyjeżdżają do instytucji przyjmującej czyli szkoły partnerskiej w Wiesbaden w Niemczech
w terminie 8.03.2020- 14.03.2020, w której w czasie zajęć formalnych
i nieformalnych wraz z uczniami szkoły przyjmującej będą wymieniać się informacjami na temat swojej szkoły, miejscowości i kraju. Głównym tematem przedsięwzięcia jest system szkolnictwa w Niemczech. Uczniowie będą go porównywać z polskim systemem edukacji.
W ramach przygotowania językowego, kulturowego , merytorycznego
i pedagogicznego do mobilności uczniowie biorą udział w zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego , historii, geografii i kultury Niemiec oraz w zajęciach z pedagogiem.
21.02.2020 odbędzie się wycieczka edukacyjna do Krakowa, w czasie której uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Goethego
z Landeskunde oraz w wykładzie historycznym , połączonym z oprowadzaniem
po Krakowie na temat związków polsko- niemieckich na przestrzeni dziejów
na przykładzie wybranych zabytków architektonicznych Krakowa.
Odbędą się również konkursy szkolne, m.in. Konkurs Plastyczny „Typisch deutsch” oraz Konkurs Wiedzy o Niemczech.
Uczniowie wykonają szereg prac w językach obcych , potrzebnych do aktywnego udziału w przedsięwzięciu, m.in. filmu i prezentacji o szkole, zaprojektują ulotkę o mieście i szkole, niezbędnik podróżnika oraz prezentacje o systemie szkolnictwa w obu partnerskich krajach.
Wyniki i relacje z przebiegu przedsięwzięcia są dostępne na stronie szkoły
oraz w mediach społecznościowych.(facebook)
W ramach upowszechniania przedsięwzięcia w marcu i kwietniu 2020 w szkole będzie zorganizowane spotkanie informacyjne dla uczniów , nauczycieli i rodziców ZS nr 2 oraz nauczycieli z innych szkół tarnobrzeskich. Pojawią się również artykuły w prasie lokalnej.
W ramach Dnia Otwartego szkoły uczniowie będą się dzielić z młodzieżą ze szkół podstawowych swoimi przeżyciami z pobytu w Niemczech przy pomocy powstałych tam materiałów :prezentacji , filmów i plakatów.

Cele projektu:

Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji kluczowych naszych uczniów w zakresie wielojęzyczności , wzrost wiedzy
i umiejętności w zakresie języków obcych.
Dotyczy to języka niemieckiego, potrzebnego naszym absolwentom technikum ekonomicznego w znalezieniu pracy na lokalnym rynku zatrudnienia oraz języka angielskiego, który zdają obowiązkowo na maturze.
Główną tematyką przedsięwzięcia jest poznanie systemu szkolnictwa
w Niemczech , metod i technik nauczania i szeroko pojęta integracja
z rówieśnikami ze szkoły niemieckiej.

Cele szczegółowe to m.in.:
– zdobycie umiejętności wypełniania formularzy, ankiet ewaluacyjnych, odczytywania danych z dokumentów stosowanych w innym kraju
– udoskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych
(praca nad fotoalbumami, prezentacjami, filmami, ulotkami)
-wzrost umiejętności sprawnego posługiwania się mapami, przewodnikami, rozkładami jazdy, a także zarządzania środkami finansowymi i czasem wolnym
-wzrost motywacji do nauki i do samodoskonalenia
-wykształcenie kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji, tolerancji
-zmiana opinii wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów
-poznanie historii i kultury kraju goszczącego
-nabycie umiejętności komunikacyjnych (kontakty interpersonalne, praca
w zespole)

Cele dodatkowe to m.in. :
– wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły , zwerbowanie nowych uczniów
i podniesienie naboru
– podniesienie jakości pracy opiekunów, wzbogacenie ich warsztatu pracy
– impuls do twórczej pracy dla nauczycieli języków obcych w innych szkołach
w mieście
– pozyskanie nowych materiałów dydaktycznych dla szkoły

Zarówno cele główne jak i szczegółowe przedsięwzięcia wpisują się ściśle
w podstawę programową z języka niemieckiego i angielskiego dla IV poziomu nauczania oraz efektami kształcenia dla zawodów: ekonomista, spedytor, logistyk i hotelarz.


Regulamin rekrutacji uczestników projektu    „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem. “

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu
„Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem. “
nr umowy 2019-1-PMU-1070

 

realizowanego w  Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność  uczniów” finansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego

1

Informacja o projekcie

 

 1. Projekt pod nazwą „Ruszamy po nowe szanse rozwoju- mobilność naszym atutem“ realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów“, którego beneficjentem jest Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu .

 

Czas trwania projektu obejmuje okres od 4.11.2019r. do 03.05.2020 r.

Mobilność/ Wyjazd  uczniów ZS nr 2 w Tarnobrzegu do Zespołu Szkół w Wiesbaden  w Niemczech /Hesji odbędzie się w terminie  08.03.-14.03.2020 r.

 

2

Postanowienia ogólne

 1. Głównym celem projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów  w zakresie wielojęzyczności ,  wzrost wiedzy

i umiejętności z języka angielskiego i niemieckiego.

2.Główną  tematyką przedsięwzięcia jest poznanie systemu szkolnictwa

w Niemczech , metod i technik nauczania oraz  szeroko pojęta integracja z rówieśnikami ze szkoły niemieckiej- w ramach projektu zaplanowano mobilność/ wyjazd 16-osobowej grupy uczniów do Zespołu Szkół w Wiesbaden w Niemczech

w terminie 8.03-14.03.2020r.

 1. Celami szczegółowymi w kontekście potrzeb uczestników projektu są:

– rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w j. obcym w mowie i piśmie,

– kształtowanie u uczniów postaw szacunku dla odmienności kulturowej i religijnej,

– zdobycie umiejętności  wypełniania formularzy, ankiet ewaluacyjnych, odczytywania danych z dokumentów stosowanych w innym kraju

– udoskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych

(foto-relacje, prezentacje multimedialne, filmy, ulotki)

-wzrost umiejętności sprawnego posługiwania się  mapami, przewodnikami, rozkładami jazdy, a także  zarządzania środkami finansowymi i czasem wolnym

-wykształcenie kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji,  tolerancji

oraz przełamywanie stereotypów

-poznanie historii i kultury kraju goszczącego

-nabycie umiejętności komunikacyjnych (kontakty interpersonalne, praca w zespole)

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem “.

5.Udział uczestników w projekcie ( kursy językowe w ramach przygotowania do mobilności , wyjazd do Krakowa , wyjazd do Niemiec , kieszonkowe)  jest bezpłatny

 1. W ramach przygotowania do mobilności / wyjazdu do szkoły w Niemczech zaplanowano:

 

–  kursy językowe i spotkania konwersacyjne z języka angielskiego i niemieckiego na terenie szkoły

– wyjazd do Instytutu Goethego i Konsulatu RFN w Krakowie mające na celu zapoznanie z kulturą, zwyczajami, tradycjami, historią, geografią, systemem oświatowym w Niemczech

– tematyczne konkursy wewnątrzszkolne

– przygotowanie materiałów promujących szkołę i miasto Tarnobrzeg w trzech językach: polskim , angielskim i niemieckim w formie ulotek i prezentacji multimedialnej.

 

3

Warunki rekrutacji do udziału w projekcie

 

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu ucznia ZS nr 2 w Tarnobrzegu

2.Rekrutacja do projektu dotyczy  uczniów wszystkich klas i kierunków ZS nr 2 w Tarnobrzegu ,  zainteresowanych podniesieniem kompetencji językowych z języka niemieckiego i angielskiego i  udziałem w mobilności ze względu na cele projektu,  zobowiązujących  się do systematycznego uczestnictwa i realizacji działań objętych projektem szczegółowo opisanych w umowie.

 

4

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci.
 2. Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów :rekrutacji wstępnej i postępowania rekrutacyjnego

3.Rekrutacja wstępna polega na wypełnieniu, podpisaniu przez ucznia oraz rodzica

i złożeniu w sekretariacie szkoły KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA DO PROJEKTU  dostępnej na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekt PO WER 2019/2020 , przed złożeniem tego formularza uczniowie  mają obowiązek zapoznania  się z całością tekstu niniejszego regulaminu.

 1. Projekt zakłada rekrutację 16 uczestników.
 2. Rekrutacja wstępna odbywa się w dniach 12 – 22 listopada 2019r.
 3. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w dniach 25-26 listopada 2019r.
 4. Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o kryteria stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu
 5. Wyboru uczestników projektu, na podstawie analizy wyników i formularza zgłoszeniowego dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą :
 • wicedyrektor szkoły p. Bożena Gudz
 • koordynator projektu PO WER p. Jolanta Strycharz
 • nauczyciel języka angielskiego – Joanna Rzeźnik
 • opiekun grupy p. Julia Dominik- Słomka
 1. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku ZS nr 2

w Tarnobrzegu przed sekretariatem 27 listopada 2019r. w postaci 16-osobowej listy zakwalifikowanych do projektu uczniów  oraz 6-osobowej listy rezerwowej

 1. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.
 2. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.

13.W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację.

5

Warunki rezygnacji w projekcie

określa dokument „Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej (wyjeździe zagranicznym) i działaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia” który jest załącznikiem VI do umowy i głosi, ,że….”

 1. Rezygnacja ucznia z uczestnictwa w mobilności po poniesieniu kosztów nie jest możliwa poza sytuacjami niemożliwymi do przewidzenia na etapie złożenia „Karty zgłoszenia ucznia”,
  wystąpienia tzw. „siły wyższej”. Takie przypadki będą zgłaszane do FRSE na piśmie przez organizację wysyłającą i podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu przez FRSE.
 2. W przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w mobilności rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować niezwłocznie organizację wysyłającą (szkołę) o tym fakcie na piśmie wraz z podaniem przyczyny.”

 

W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt.1, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę z listy rezerwowej.

 

6

Postanowienia końcowe

 1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
 2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

 

Regulamin – wersja do wydruku


Uwaga, rekrutacja do projektu „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem“

Rusza rekrutacja do przedsięwzięcia
pod nazwą „Ruszamy po nowe szanse rozwoju- mobilność naszym atutem“ nr umowy PMU-2019-1070 realizowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów“, którego beneficjentem jest Zespół Szkół  nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu .

Czas trwania projektu obejmuje okres od 4.11.2019r. do 03.05.2020 r.

Mobilność/ Wyjazd  uczniów ZS nr 2 w Tarnobrzegu do Zespołu Szkół

w Wiesbaden  Niemcy /Hesja  odbędzie się w terminie  08.03.-14.03.2020.

Zapraszamy uczniów wszystkich klas  do zapoznania się ze szczegółami ,
umieszczonymi na stronie naszej szkoły w zakładce  PROJEKT  PO WER 2019/2020


Wpisy tematycznie

Archiwa

Strona archiwalna

wrzesień 2021
P W Ś C P S N
« sierpień    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930