Kronika

Kronika Szkoły

1944 r.

2 grudzień dekretem PKWN Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych zostaje utworzone Liceum Rolnicze Męskie i Damskie
szkoła otrzymuje w użytkowanie pałac hr. Tarnowskiego wraz z przyległymi obiektami i gospodarstwem rolnym pierwszym dyrektorem zostaje inż. Marian Połowicz

1945 r.

1 marzec
1 czerwiec
1 wrzesień
naukę rozpoczyna 31 uczniów
dyrektorem szkoły zostaje mgr Adolf Raczuń
zostaje zmieniona nazwa szkoły na Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Dzikowie

1946 r.

czerwiec


grudzień

następuje zmiana na stanowisku dyrektora, kierownictwo obejmuje mgr inż. Franciszek Wesoliński
kierowanie szkołą przejmuje mgr inż. Zygmunt Wojnarski

1947 r.

sierpień
wrzesień
nowym dyrektorem zostaje mgr Mieczysław Wciślik
szkoła zostaje przemianowana na Technikum Rolnicze w Dzikowie
zorganizowano bibliotekę szkolną

1949 r.

wrzesień powstaje 4-letnie Liceum Rolnicze na podbudowie 7-klasowej szkoły podstawowej

1952 r.

  powstaje Wydział Korespondencyjnego Kształcenia w formie 4-letniego Liceum Rolniczego

1953 r.

1 września Liceum Rolnicze przekształcone zostaje w 4-letnie Technikum Hodowlane

1955 r.

  drużyna żeńska zdobywa mistrzostwo Polski szkół rolniczych w piłce siatkowej

1957 r.

1 września Technikum Hodowlane przekształcone zostaje na 5-letnie Technikum Rolnicze

1959 r.

  powstaje Zaoczne Technikum Rolnicze na podbudowie szkoły przysposobienia rolniczego

1960 r.

  dyr. Wciślik organizuje zespół folklorystyczny, który nazwano „Ziemia Rzeszowska”

1964 r.

  Zespół koncertują we Lwowie

1965 r.

  pierwszy raz pojawia się nazwa „Dzikowianie”, przypisana na trwale do Zespołu Pieśni i Tańca

1969 r.

  Pan Wiesłąw Woźniak zostaje kierownikiem i dyrygentem chóru „Dzikowianie” odbywają tournee w Związku Radzieckim

1972 r.

  dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Tadeusz Gaj
w szkole istnieją 5-letnie i 3-letnie Technika Rolnicze
ZPiT „Dzikowianie” koncertuje na Węgrzech

1974 r.

  w gospodarstwie wybudowano 2 obory na 160 szt. bydła

1975 r.

  dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Tadeusz Rodzeń
„Dzikowianie” wyjeżdżają na koncerty do Czechosłowacji

1976 r.

  szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół Rolniczych grupujący poza szkołą w Dzikowie Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Jarocinie, Chmielowie, Klatkach, Stanach, Jeżowem oraz Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Baranowie Sandomierskim

1983 r.

  przekazanie 23 ha gruntów Gospodarstwa Pomocniczego na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej

1984 r.

 styczeń dyrektorem Zespołu zostaje mgr inż. Aleksander Gruca
w repertuarze „Dzikowian” pojawiają się obrzędy ludowe: Okrężne, Lasowiackie zapusty, Zbieranie prosa 

1985 r.

październik szkoła otrzymuje imię Bartosza Głowackiego oraz sztandar

1986 r.

maj „Dzikowianie” zdobywają I miejsce na imprezie folklorystycznej „Jarmark Opatowski”
koncert Zespołu W Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie
Zespół wyjeżdża w trasę koncertową do Niemieckiej Republiki Demokratycznej i na Ukrainę
wzbogacenie Zespołu w nowe stroje z okresu Księstwa Warszawskiego

1987 r.

wrzesień
październik
kierownikiem gospodarstwa szkolnego zostaje pani Marianna Tomczyk
młodzież odbywa praktyki rolnicze w Kombinacie Rainkenhagen w NRD
otwarty zostaje gabinet dentystyczny

1988 r.

 wrzesień powołane zostaje Liceum Ekonomiczne o specjalności ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw

1989 r.

 wrzesień Tadeusz Rodzeń ponownie obejmuje stanowisko dyrektora szkoły

1991 r.

wrzesień utworzone zostaje Liceum Zawodowe o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe

1994 r.

  sale sportowe zostają poddane kapitalnemu remontowi

 2000 r.

grudzień opłatkowe spotkanie wszystkich pracowników szkoły, prezentacja jasełek „ Betlejem „

 2001 r.

styczeń
kwiecień

kwiecień

szkoła zajmuje 220 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół średnich
prezentacja happeningu „ Rzuć palenie-wygraj zdrowie” podczas Festiwalu Chrześcijańskiego „Eutrapelia”, zdobycie nagrody rzeczowej i dyplomu
wewnątrzszkolny konkurs stołów wielkanocnych

2002 r.

styczeń
styczeń

czerwiec

czerwiec
wrzesień
październik

 

 

wystawienie Jasełek podczas Przeglądu Decyzyjnego w Sandomierzu
chór Zespołu „Pieśni i Tańca  „Dzikowianie” zdobywa I miejsce w konkursie kolęd i piosenek w Tarnobrzeskim Domu Kultury
Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu i Ochrony Środowiska uczczone plenerowym happeningiem
udział uczniów naszej szkoły w  Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” wyróżnienie pracy Sylwii Obary
cztery nasze uczennice otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera, są to: Elżbieta Wianecka, Joanna Hudela, Agnieszka Świerszcz i Justyna Panek
impreza zorganizowana przez uczniów naszej szkoły pt. „Jesienne wędrówki po parku w Dzikowie”
w szkole odbyło się sympozjum „Promocja zdrowia”

2003 r.

styczeń
luty

wrzesień
marzec
listopad

listopad

udział młodzieży naszej szkoły w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
Zespół „Dzikowianie” i młodzież naszej szkoły wzięła udział w XI Forum Młodzieży „Eutrapelia”  w Racławicach
udział trójki uczniów naszej szkoły w etapie diecezjalnym XIII Olimpiady Wiedzy Religijnej w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu
szkoła przejmuje w użytkowanie 2 budynki po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ulicy Sandomierskiej
Katarzyna Kucharska została finalistką konkursu „Ośmiu Wspaniałych”
odbył się pokaz gry w tenisa stołowego, który zaszczycił swą obecnością akademicki mistrz świata
ANDRZEJ JAKUBOWICZ
akcja oddawania krwi zorganizowania przez prof. Jacka Sworsta  opiekuna szkolnego koła PCK; młodzież oddała 17 litrów krwi

2004 r.

styczeń
kwiecień

kwiecień

spotkanie młodzieży i niepełnosprawnych pt. „Jasełkowa radość”
odbyły się eliminacje okręgowe w XVIII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w zawodach II stopnia nasza szkoła uzyskała najlepsze wyniki i otrzymała Puchar Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie i dyplom
Dzień Europejski w naszej szkole, uczniowie prezentowali piętnastkę krajów już należących do UE i kraje  wchodzące do Unii od 1 Maja 2004

2005 r.

styczeń

marzec

czerwiec

listopad

szkoła zajmuje 2 miejsce w powiecie tarnobrzeskim i 326 w Polsce w rankingu szkół średnich zorganizowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita
wizyta uczniów z francuskiego miasta Arcis – sur -Aube
Karina Kulza zdobywa indeks na wyższą uczelnię w Olimpiadzie Ekonomicznej
szkoła uroczyście obchodzi jubileusz 60-lecia powstania – odbywa się Zjazd Absolwentów
uczniowie Technikum Ekonomicznego pod kierunkiem mgr Urszuli Szczytyńskiej wygrywają podkarpacki Konkurs z Zakresu Rachunkowości
uczennica Julita Tryka zajmuje I miejsce w konkursie Fundacji Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”; zdobywa indeks Akademii Rolniczej
uczniowie biorą udział w koncercie finałowym akcji „Podziel się sercem, podziel się złotówką” zorganizowanym na rzecz dzieci Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu

2006 r.

styczeń

marzec

maj

czerwiec

wrzesień

październik

grudzień

szkoła zajmuje 262 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół średnich dziennika Rzeczpospolita; jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie tarnobrzeskim i 19 na Podkarpaciu
gościmy uczniów z regionu Champagne-Ardenne z Francji
Małgorzata Rzeszut zajmuje II miejsce w Konkursie z Zakresu Rachunkowości i zdobywa indeks Politechniki Rzeszowskiej
uczennice Karolina Golińska i Renata Mścisz zostają finalistkami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Anna Adamkiewicz zostaje laureatką 12 edycji konkursu Ośmiu Wspaniałych
młodzież bierze udział w finale X Eutrapelii w Stalowej Woli prezentując program „Bogu i Ojczyźnie”
pani dyrektor mgr inż. Teresa Dominik-Szeląg przekazuje kierownictwo szkoły nowej pani dyrektor mgr Marzenie Jarosz
uczennice Katarzyna Kołodziej i Anna Wójciak otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
„Dzikowianie” śpiewają dla półtora tysiąca mieszkańców Tarnobrzegu podczas Wigilii na tarnobrzeskim rynku

2007 r.

marzec


kwiecień

maj
wrzesień

październik

grudzień

młodzież wyjeżdża do Francji w ramach rewizyty na zaproszenie szkoły z miasta Arcis-sur-Aube
uczennica Wioletta Zając zdobywa indeks w konkursie geograficzno-przyrodniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Paweł Obara zajmuje II miejsce w konkursie Fundacji Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” – zdobywa prawo wstępu bez egzaminu do dowolnej Akademii Rolniczej
w Zarządzie Miasta zapada decyzja o opuszczeniu budynku zamku przez naszą szkołę
organizacja nowego roku szkolnego w nowych warunkach lokalowych;
udział nauczycieli języka niemieckiego w seminarium językowym w Retzbach;
nasze uczennice Angelika Sawicka z kl. III LS i Magdalena
Wianecka z kl.IV TE zostały stypendystkami Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy
wręczył podkarpacki kurator oświaty Maciej Karasiński.;
do eliminacji okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zakwalifikowały się Katarzyna Wróblewska z kl.III TA, Magdalena Wianecka z kl. IV TE, Maria Szkodzińska z kl. IV TŻ,
Aleksandra Orzechowska z kl.IV TŻ;
Norbert Małek zajął 6 miejsce w województwie w konkursie języka niemieckiego DEUTSCHTREUND 2007;

Katarzyna Sado z kl. II TAK zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie fotograficznym LOP ” Wyszukujemy dzikie wysypiska śmieci”;

2008 r.
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

VI konkurs ekonomiczny „Młody Ekonomista – 2008”, zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego uczennice kl. IV TE: Magdalena Wianecka, Sylwia Sawicka,

Ewelina Drab;
udział naszej szkoły w inauguracji XI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „I posłał Bóg anioła”;
luty 2008 premiera szkolnego koła teatralnego ” Tylko miłość wariatka ta sama”;
Magdalena Wianecka z kl. IV TE zdobyła II miejsce w VI edycji
konkursu wojewódzkiego ” Młody Ekonomista 2008″, Ewelina Drab zajęła IX
miejsce, Sylwia Sawicka – XII miejsce
uczeń kl. IV TE Michał Koper zdobył indeks Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu w konkursie wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii;

Małgorzata Wójtowicz zdobyła I miejsce w IV edycji miejskiego
konkursu historycznego i plastycznego ” Dwa symbole miasta”;
gala liderów przedsiębiorczości, na którą zaproszono 30 najlepszych szkol w Polsce. Wśród nich znalazła się oczywiście także nasza szkoła.;
czynny udział naszej szkoły miejskich obchodach uroczystościach konstytucji 3 maja;
Paweł Rutyna z kl. IV TA został laureatem konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”. Paweł zdobył 6 miejsce i wygrał indeks na dowolną uczelnię rolniczą w Polsce.;
realizacja projektu uczennicy Wiolety Pacholec z kl.II TAK w zagospodarowaniu skweru przed halą sportową;
V już w naszej szkole Dzień Europy, tym razem wybraliśmy się w podróż do słonecznej Italii.;
wyróżnienie uczniów kl. II TE i kl.III TA w ogólnopolskim konkursie ” Zarządzanie firmą”;
uczennica kl. I TAK Barbara Maj zdobyła I miejsce w XXI Festiwalu Piosenki Ekologicznej;


Wpisy tematycznie

Firmy współpracujące z naszą szkołą

logo Krajowa Administracja Skarbowa

Archiwa

Strona archiwalna

listopad 2023
P W Ś C P S N
« paź    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930