Technikum Spedycji

TECHNIKUM SPEDYCJI

NOWOŚĆ ! – jedyny w mieście i okolicy

Innowacja – Służby mundurowe w spedycji

 

Technik spedytor jest obecnie jednym z najbardziej cenionych i poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Spedycja to proces planowania, negocjowania organizowania i monitorowania transportu we wszystkich jego gałęziach transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim oraz żeglugi śródlądowej. Technik spedytor to nowoczesny i poszukiwany przez pracodawców zawód.

Kwalifikacja zawodowa:

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Miejscem pracy spedytora są pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów. Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są komputer, fax oraz telefon. Spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety Internetu. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Spedytora powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia.

Przedmioty zawodowe to:

podstawy spedycji i transportu, podstawy działalności spedytora, działalność przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, pracownie spedycji i transportu, język obcy zawodowy (dwa języki), podstawy przedsiębiorczości, ekonomika transportu, transport i spedycja, zarządzanie działalnością transportową, prawo transportowe.

Absolwent ma szansę zatrudnienia jako:

 • spedytor krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, pojazdowy,
 • sprzedawca usług spedycyjnych,
 • referent spedycyjny,
 • kierownik punktu ładunkowego,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor,
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Korzyści

 • Praca dla spedytora czeka dziś wszędzie, w każdym przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym.
 • To przyszłość europejskiego rynku pracy.
 • Uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kariera zawodowa

Transport i spedycja należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Kwalifikacje zawodowe

Pod koniec nauki uczniowie zdobywają międzynarodową kwalifikację zawodową, udokumentowaną dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika spedytora.

Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów kierunkowych na uczelniach wyższych oraz do podjęcia pracy jako spedytor z wykształceniem średnim kierunkowym.

Dodatkowe uprawnienia:

 • Kursy obsługi wózków jezdniowych.

Praktyki zawodowe

 • Zapewniamy praktyki zawodowe w najlepszych firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują często zatrudnienie, praktyki poza naszym regionem w portach morskich i lotniczych.
 • Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła  posiada pracownię  spedycji, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym i z projektorem multimedialnym, wizualizer, urządzenia do pracy i komunikacji biurowej, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji, programami do planowania i monitorowania systemów transportowych, pakiet programów spedycyjnych, w tym oprogramowanie umożliwiające: planowanie i monitorowanie systemów spedycyjnych, rozliczanie usług spedycyjnych, gospodarkę magazynową, prowadzenie rozliczeń  z kontrahentami, prowadzenie rozliczeń czasu pracy kierowców, sporządzanie dokumentacji transportowej; drukarkę kodów kreskowych i etykiet (jedno urządzenie na cztery stanowiska), czytnik kodów kreskowych (jeden na cztery stanowiska), wzory opakowań, sprzęt i urządzenia do: składowania, oznaczania, identyfikowania, pakowania, zabezpieczania  i monitorowania ładunków, plansze poglądowe, filmy dydaktyczne, wzory dokumentów spedycyjnych.

 


Wpisy tematycznie

Firmy współpracujące z naszą szkołą

logo Krajowa Administracja Skarbowa

Archiwa

Strona archiwalna

listopad 2023
P W Ś C P S N
« paź    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930