Podkarpacie stawia na zawodowców

„PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ”, który będzie realizowany w latach 2012-2014.

Zachęcam do zapoznania się z założeniami projektu na stronie internetowej: www.zawodowcy.tarnobrzeg.pl

Marzena Karwat

2015-06-15 MK

Podsumowanie Projektu  „Podkarpacie stawia na zawodowców”

Prezentacja projektu Podkarpacie stawia na zawodowcow

2013-03-07 MK

2013-03-07 MK

Dokumentacja dla oferentów

Podkarpacie stawia na zawodowców

Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  – tekst jednolity

Doradztwo zawodowe – zakup oprogramowania do komputerów” zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Doposażenie pracowni architektury krajobrazu” zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Doposażenie pracowni żywienia” zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Doposażenie firmy symulacyjnej” zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Doposażenie pracowni spedycji” zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Pomoce dydaktyczne do pracowni techniki biurowej” zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Organizacja i przeprowadzenie kursów” zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Kurs – Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika” zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Dostawa materiałów biurowych” zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Prowadzenie praktyk zawodowych dla 4 uczniów technikum hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu” zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
:„Prowadzenie praktyk zawodowych dla 4 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu” zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Transport uczestników kursu” zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
:„Pełnienie funkcji nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny nad grupami uczniów odbywającymi praktykę zawodową” zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Budowa oczka wodnego z kaskadą” zaproszenie załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Kurs baristy” zaproszenie załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Kurs florystyczny podstawowy” zaproszenie załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Kurs obsługi kasy fiskalnej” zaproszenie załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Szkolenie z zakresu projektowania przestrzennego – AutoCAD w stopniu podstawowym” zaproszenie załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Kurs barmański” zaproszenie załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie kursów/ praktyk” zaproszenie załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty
„Usługa cateringowa dla 6 uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu” ogłoszenie załączniki

„Usługa cateringowa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu”

ogłoszenie załączniki

„Prowadzenie staży zawodowych i usługa cateringowa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu w ramach projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

ogłoszenie załączniki

„Dostawa materiałów biurowych”

zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie stażu”

zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Pełnienie funkcji nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny nad grupami uczniów odbywającymi staż”

zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Prowadzenie staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu”

ogłoszenie wzór oferty załączniki Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Prowadzenie praktyk zawodowych i usługa cateringowa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu”

zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie praktyk”

zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Pełnienie funkcji nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny nad grupami uczniów odbywającymi praktykę zawodową”

zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Dostawa doposażenia pracowni spedycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu”

zaproszenie Specyfikacja
zamówienia
umowa

„Doradztwo zawodowe – biblioteczka oraz filmy edukacyjne”

zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników szkolenia z doradztwa zawodowego”

zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Doradztwo zawodowe – szkolenie rady pedagogicznej”

zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Dostawa materiałów biurowych”

zaproszenie oferta cenowa

Załącznik nr1

Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Prowadzenie praktyk zawodowych i usługa cateringowa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu”

zaproszenie oferta cenowa umowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu”

zaproszenie Specyfikacja
zamówienia
umowa

„Prowadzenie staży zawodowych i usługa cateringowa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu”

zaproszenie Specyfikacja
zamówienia
umowa

„Szkolenie z zakresu projektowania przestrzennego – AutoCAD w stopniu podstawowym”

zaproszenie oferta cenowa Zawiadomienie
o wyborze oferty

„Zakup programu do projektowania przestrzennego”

zaproszenie oferta cenowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

„Pełnienie funkcji nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny nad grupami uczniów odbywającymi praktykę zawodową/staż zawodowy”. 

zaproszenie

oferta cenowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

„Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczniów odbywających praktyki zawodowe w hotelu „Dwór Dwikozy”

zaproszenie

oferta cenowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

„Prowadzenie praktyk zawodowych dla  uczniów  technikum hotelarstwa”

zaproszenie

oferta cenowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

„Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania praktyk/staży”

zaproszenie

oferta cenowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

„Kurs – sztuka dekorowania potraw z elementami carvingu” 

zaproszenie

oferta cenowa

umowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

„Kurs baristy”

zaproszenie

oferta cenowa

umowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

„Dostawa materiałów biurowych”

zaproszenie

oferta cenowa

umowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

„Kurs obsługi kas fiskalnych ”

zaproszenie

oferta cenowa

umowa

Zawiadomienie

o wyborze oferty

 

 

2013-05-09 MK

Realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

Miło nam poinformować, że realizacja projektu z zakresu szkolnictwa zawodowego pod nazwą „Podkarpacie stawia na zawodowców” przebiega sprawnie i zgodnie  z harmonogramem. W ramach przyjętych założeń od października 2012 do maja 2013  roku uczennice i uczniowie naszej szkoły (27 osób) z kierunków: technikum ekonomicznego, technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i gospodarstwa domowego odbyli   10 – dniową praktykę zawodową w odpowiednio wybranych firmach i instytucjach, umożliwiających podnoszenie ich kompetencji zawodowych i zdobywanie nowych doświadczeń.   Miejscem praktyk były: Hotel Dwór Dwikozy w Dwikozach, PPHU „Zbych” w Tarnobrzegu, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, Bank BGŻ w Tarnobrzegu, Skup   i Sprzedaż Owoców i Warzyw Łoniów. Nasi praktykanci wyrażali się bardzo pochlebnie o odbytej praktyce, podobnie jak i opiekunowie praktyk o ich pracy. Godne podkreślenia jest to, że zaangażowanie uczniów i chęć zdobywania nowych doświadczeń spotkało się  z uznaniem ze strony pracodawców, którzy dostrzegali obopólne korzyści z podejmowanych przez szkołę działań. Możliwość wpływania na kształtowanie postawy uczniów, którzy w przyszłości stanowić będą kadrę pracującą doceniają zarówno przedsiębiorcy jak i sami zainteresowani. Cieszy nas jako szkołę taka współpraca, praktykantom gratulujemy przystąpienia do projektu i zachęcamy wszystkich uczniów do skorzystania z kierowanej   do was oferty.

Nadmienić należy także, iż w ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne  do technikum architektury krajobrazu, tj.: węgielnice pryzmatyczne, tyczki geodezyjne, ruletki, kompas oraz program komputerowy z rodziny AutoCad – AUTODESK DESIGN ACADEMY 2013 PL.  Mamy nadzieję, że pomoce te przyczynią się do uatrakcyjnienia zajęć  i pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu.

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy także organizacje bezpłatnych kursów dla uczniów.

  • Kurs obsługi kas fiskalnych ukończyło 42 uczniów/uczennic wszystkich kierunków
  • Kurs baristy – 30 uczniów/uczennic technikum hotelarstwa i technikum żywienia
  • Kurs dekorowania potraw z elementami carvingu – 30 uczniów/uczennic technikum hotelarstwa i technikum żywienia

W miesiącach maj/czerwiec  odbędzie się szkolenie z zakresu projektowania przestrzennego dla uczniów/uczennic technikum architektury krajobrazu.

Zakończyła się rekrutacja na 4-tygodniowe staże zawodowe organizowane w okresie wakacji szkolnych tj. w VII-VIII bieżącego roku.

Zapraszamy również wszystkich uczniów do udziału w 10-dniowych praktykach zawodowych organizowanych w roku szkolnym 2012/2013. Wszelkich informacji dotyczących projektu udzielają nauczyciele:

– Marzena Karwat – koordynator projektu

– Marzena Jarosz – członek komisji rekrutacyjnej.

Serdecznie zapraszamy!

 

2012-10-15 MK

Gdzie praktyki zawodowe?

W ostatnich dniach rozstrzygnięto konkursy na prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów Technikum Żywienia, Technikum Hotelarstwa i Technikum Ekonomicznego, w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”.

Uczniowie z TŻiGD uczyć się będą zawodu w PPHU „Zbych” w Tarnobrzegu. Dla praktykantów z Technikum Hotelarstwa wybrano Grupę Hotelowo Turystyczną SANTUR A.S. Tomala Sp.J. w Dwikozach. Praktyki dla Technikum Ekonomicznego zorganizują: Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, Bank BGŻ w Tarnobrzegu, Skup i Sprzedaż Owoców i Warzyw Łoniów.

Materiały biurowe dla praktykantów dostarczy Firma Handlowa „KWAN”. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawować będą nauczyciele z Przedsiębiorstwa Markus Marek Bołoz. Odzież roboczą zapewni firma „Esculap” s.c. z Tarnobrzegu, a ubezpieczenia NW  dokona PZU SA.

czytaj zawiadomienia o wyborze ofert dla:      TŻiDG                  TH                TE

 

dostawa materiałów biurowych         odzieży roboczej              nadzór pedagogiczny

 

ubezpieczenie NW w czasie praktyk       usługi cateringowe      noclegi i wyżywienie

 

                     

  Fregata Tarnobrzeg                             Dwór Dwikozy

źródło foto: http://www.fregata.tarnobrzeg.pl/

  http://www.dwordwikozy.pl

 


Wpisy tematycznie

Firmy współpracujące z naszą szkołą

logo Krajowa Administracja Skarbowa

Archiwa

Strona archiwalna

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930