Technikum Ekonomiczne

TECHNIKUM EKONOMICZNE

w rankingu tygodnika PERSPEKTYWY najlepsza szkoła ekonomiczna na Podkarpaciu

 

 

logo Krajowa Administracja Skarbowa

Kierunek objęty patronatem Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej.

TECHNIK EKONOMISTA to bardzo uniwersalny zawód, daje wiele możliwości pracy, w różnych firmach i instytucjach. Nie zamyka drogi do dalszego kształcenia. Pomaga w  samodzielnym prowadzeniu własnej firmy.

KWALIFIKACJE:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej.

Nauczysz się:

– jak stosować przepisy prawa w działalności gospodarczej,

– prowadzenia dokumentacji biurowej, magazynowej i procesu sprzedaży, sporządzania dokumentacji kadrowej,

– gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,

– sporządzania biznesplanu,

– prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników, analizy zatrudnienia
i wynagrodzeń,

– prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

– rozliczeń z ZUS, ewidencji podatkowej, rozliczeń finansowych z kontrahentami.

Po ukończeniu szkoły możesz:

– dalej się uczyć,

– założyć własną działalność gospodarczą,

– podjąć pracę: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w urzędzie miasta lub gminy, urzędzie skarbowym, biurze rachunkowym, banku, oddziałach ZUS.

W  TRAKCIE  NAUKI BĘDZIESZ REALIZOWAŁ :

  • Przedmioty w kształceniu zawodowym – teoretycznym:

bezpieczeństwo, higiena  i prawo pracy, działalność gospodarcza, statystyka, prawo, podstawy ekonomii, język obcy zawodowy, kadry i płace, gospodarka finansowa jednostki organizacyjnej.

  • Przedmioty w kształceniu zawodowym – praktycznym:

pracownia  działalności gospodarczej, pracownia ekonomiczno- informatyczna, pracownia symulacyjna, pracownia prac biurowych, pracownia kadr i płac, pracownia finansów przedsiębiorstw, biznesplan i marketing.

Ponadto swoją wiedzę, swoje umiejętności i kwalifikacje możesz także rozwijać uczestnicząc w różnych konkursach, olimpiadach, projektach realizowanych przez szkołę. Organizujemy wycieczki przedmiotowe, staże zawodowe w kraju i zagranicą, których celem jest pomoc w świadomym kreowaniu kariery zawodowej. Będziesz miał możliwość uczestniczenia w warsztatach i spotkaniach prowadzonych przez specjalistów, a to pomoże Ci być świadomym
i konkurencyjnym uczestnikiem rynku pracy.

Dodatkowo będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach z innowacji celno – skarbowej, prowadzonych przez pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła  posiada pracownię ekonomiczną wyposażoną w stanowisko komputerowe dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki oraz skanera, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, pakiety oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac, formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne,  dotyczące rachunkowości;

Oraz pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, programy specjalistyczne do obsługi sekretariatu, urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia korespondencji, prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne, podręczniki, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole.


Wpisy tematycznie

Firmy współpracujące z naszą szkołą

logo Krajowa Administracja Skarbowa

Archiwa

Strona archiwalna

listopad 2023
P W Ś C P S N
« paź    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930