Opis projektu

Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu realizuje w roku szkolnym 2019/2020 przez okres 6 miesięcy od 4.11.2019 do 3.05.2020 jako jedyna placówka w naszym mieście projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych w tym nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Na realizację przedsięwzięcia szkoła otrzymała 83.131,00 zł.
W projekcie bierze udział 16 uczniów, którzy wraz z 2 opiekunami wyjeżdżają do instytucji przyjmującej czyli szkoły partnerskiej w Wiesbaden w Niemczech
w terminie 8.03.2020- 14.03.2020, w której w czasie zajęć formalnych
i nieformalnych wraz z uczniami szkoły przyjmującej będą wymieniać się informacjami na temat swojej szkoły, miejscowości i kraju. Głównym tematem przedsięwzięcia jest system szkolnictwa w Niemczech. Uczniowie będą go porównywać z polskim systemem edukacji.
W ramach przygotowania językowego, kulturowego , merytorycznego
i pedagogicznego do mobilności uczniowie biorą udział w zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego , historii, geografii i kultury Niemiec oraz w zajęciach z pedagogiem.
21.02.2020 odbędzie się wycieczka edukacyjna do Krakowa, w czasie której uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Goethego
z Landeskunde oraz w wykładzie historycznym , połączonym z oprowadzaniem
po Krakowie na temat związków polsko- niemieckich na przestrzeni dziejów
na przykładzie wybranych zabytków architektonicznych Krakowa.
Odbędą się również konkursy szkolne, m.in. Konkurs Plastyczny „Typisch deutsch” oraz Konkurs Wiedzy o Niemczech.
Uczniowie wykonają szereg prac w językach obcych , potrzebnych do aktywnego udziału w przedsięwzięciu, m.in. filmu i prezentacji o szkole, zaprojektują ulotkę o mieście i szkole, niezbędnik podróżnika oraz prezentacje o systemie szkolnictwa w obu partnerskich krajach.
Wyniki i relacje z przebiegu przedsięwzięcia są dostępne na stronie szkoły
oraz w mediach społecznościowych.(facebook)
W ramach upowszechniania przedsięwzięcia w marcu i kwietniu 2020 w szkole będzie zorganizowane spotkanie informacyjne dla uczniów , nauczycieli i rodziców ZS nr 2 oraz nauczycieli z innych szkół tarnobrzeskich. Pojawią się również artykuły w prasie lokalnej.
W ramach Dnia Otwartego szkoły uczniowie będą się dzielić z młodzieżą ze szkół podstawowych swoimi przeżyciami z pobytu w Niemczech przy pomocy powstałych tam materiałów :prezentacji , filmów i plakatów.

Cele projektu:

Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji kluczowych naszych uczniów w zakresie wielojęzyczności , wzrost wiedzy
i umiejętności w zakresie języków obcych.
Dotyczy to języka niemieckiego, potrzebnego naszym absolwentom technikum ekonomicznego w znalezieniu pracy na lokalnym rynku zatrudnienia oraz języka angielskiego, który zdają obowiązkowo na maturze.
Główną tematyką przedsięwzięcia jest poznanie systemu szkolnictwa
w Niemczech , metod i technik nauczania i szeroko pojęta integracja
z rówieśnikami ze szkoły niemieckiej.

Cele szczegółowe to m.in.:
– zdobycie umiejętności wypełniania formularzy, ankiet ewaluacyjnych, odczytywania danych z dokumentów stosowanych w innym kraju
– udoskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych
(praca nad fotoalbumami, prezentacjami, filmami, ulotkami)
-wzrost umiejętności sprawnego posługiwania się mapami, przewodnikami, rozkładami jazdy, a także zarządzania środkami finansowymi i czasem wolnym
-wzrost motywacji do nauki i do samodoskonalenia
-wykształcenie kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji, tolerancji
-zmiana opinii wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów
-poznanie historii i kultury kraju goszczącego
-nabycie umiejętności komunikacyjnych (kontakty interpersonalne, praca
w zespole)

Cele dodatkowe to m.in. :
– wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły , zwerbowanie nowych uczniów
i podniesienie naboru
– podniesienie jakości pracy opiekunów, wzbogacenie ich warsztatu pracy
– impuls do twórczej pracy dla nauczycieli języków obcych w innych szkołach
w mieście
– pozyskanie nowych materiałów dydaktycznych dla szkoły

Zarówno cele główne jak i szczegółowe przedsięwzięcia wpisują się ściśle
w podstawę programową z języka niemieckiego i angielskiego dla IV poziomu nauczania oraz efektami kształcenia dla zawodów: ekonomista, spedytor, logistyk i hotelarz.


Sonda szkolna nt. zwyczajowej nazwy szkoły „Rolnik”

Zobacz galerię»

Wpisy tematycznie

Firmy współpracujące z naszą szkołą

logo Krajowa Administracja Skarbowa

Archiwa

Strona archiwalna

grudzień 2019
P W Ś C P S N
« lis   sty »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031