Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019r. o godz. 9.00

  • matematyka sala 33
  • j. angielski sala 11

W dniach 20 i 21 sierpnia 2019r. odbędą się egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy otrzymali oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego 2018/2019:

  • w dniu 20 08.2019r. o godz. 9.00 – matematyka
  • w dniu 21.08.2019r. o godz. 9.00 – j. polski

Informacja dla rodziców uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – „Wyprawka szkolna 2019”

 

Wyprawka szkolna 2019/2020

Informujemy, że do dnia  20 września 2019  trwa w szkołach na terenie Miasta Tarnobrzega nabór wniosków  o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – ,,Wyprawka szkolna”. Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz druki wniosków można uzyskać w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie w roku szkolnym 2019/2020.

Wyprawka szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego albo materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 z późn. zm.) i przysługuje uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1078 i 1287), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży, tj.:
– branżowej szkoły I stopnia,
– klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
– klas I-III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
– klasy I pięcioletniego technikum,
– klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
– szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez właściwą poradnię psychologiczno – pedagogiczną, należy złożyć do pedagoga szkolnego w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2019/2020.

Do pobrania:

Oświadczenie o zakupie podręczników w przypadku braku dowodu zakupu

potwierdzenie zakupu zbiorowego

Wniosek wyprawka szkolna 2019

Zarządzenie – Wyprawka szkolna

Wyprawka_szkolna_2019_-_rozporządzenie_Rady_Ministrów

 


Odbiór świadectw z egzaminu zawodowego

sesja styczeń-luty 2019

Informujemy, że świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów z sesji styczeń-luty 2019 będą wydawane w dniu 22 marca 2019r. w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec-lipiec 2019 do 29 marca 2019r.


Rządowy program „Dobry Start”

Wpisy tematycznie

Archiwa

Strona archiwalna

Luty 2020
P W Ś C P S N
« Sty    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829